Polska

Czy Polska powinna płacić karę za Turów? Oto najnowszy sondaż

wPunkt
Czy Polska powinna płacić karę za Turów? Oto najnowszy sondaż

Największe poparcie okazywali wyborcy Koalicji Obywatelskiej – 69 proc. oraz Lewicy – 65 proc., najmniejsze z kolei wyborcy PiS – 15 proc. oraz Konfederacji – 14 proc.

fot. bledstrategicforum / flickr

Niemal połowa ankietowanych uważa, że nasz kraj nie powinna stosować się do postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie wstrzymania wydobycia węgla w kopalni w Turowie – wynika z sondażu przeprowadzonego przez United Surveys na zlecenie „DGP”, Dziennika.pl, RMF FM i rmf24.pl.

„Czy Polska powinna zastosować się do postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – po skardze Czech – nakazującego czasowe wstrzymanie wydobycia w kopalni w Turowie?” – na takie pytanie odpowiedzieć musieli ankietowani w sondażu przeprowadzonym przed United Surveys dla „Dziennika Gazety Prawnej”, Dziennika.pl, RMF FM i rmf24.pl.

Jak podaje portal „Gazeta.pl”, niemal 39 proc. ankietowanych uważa, że Polska powinna zastosować się do postanowienia TSUE, z czego 19 proc. wybrało odpowiedź „zdecydowanie tak”, a 19,8 proc. „raczej tak”.

Największe poparcie okazywali wyborcy Koalicji Obywatelskiej – 69 proc. oraz Lewicy – 65 proc., najmniejsze z kolei wyborcy PiS – 15 proc. oraz Konfederacji – 14 proc.

Aż 46,7 proc. badanych uważa natomiast, że Polska nie powinna stosować się do postanowienia TSUE. Odpowiedź „zdecydowanie nie” wybrało 27,7 proc. respondentów, natomiast „raczej nie” – 19 proc. Pozostałe 14,5 proc. to grupa osób niezdecydowanych.

Z sondażu wynika, że przeciwni są głównie mężczyźni – zdecydowane zdanie ma co trzeci ankietowany, ogółem natomiast niemal połowa panów uważa, że Polska nie powinna płacić kar. Sprzeciw zwiększa się wraz z wiekiem. W grupie osób powyżej 70. roku życia aż 63 proc. jest zdania, że nie powinniśmy stosować się do postanowienia TSUE. 

Sondaż United Surveys został przeprowadzony dla „Dziennika Gazety Prawnej”, Dziennik.pl, RMF FM i rmf24.pl. Badanie wykonano w ubiegły piątek na ogólnopolskiej próbie 1000 pełnoletnich mieszkańców Polski metodą telefonicznych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

Popularne

Do góry