Polska

Prezydent i samorządowcy dostaną spore podwyżki. Senat poparł ustawę

wPunkt
Prezydent i samorządowcy dostaną spore podwyżki. Senat poparł ustawę

„Za” głosowało 61 senatorów, 27 było przeciwko, a dwóch wstrzymało się od głosu.

fot. kprm/ flickr

Senat przyjął w czwartek z poprawkami nowelizację ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Za podwyżkami głosowało 61 senatorów, przeciw było 27, dwie osoby wstrzymały się od głosu.

Podczas czwartkowego głosowania Senat przyjął nowelizację ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw z poprawkami. „Za” głosowało 61 senatorów, 27 było przeciwko, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Ustawa wprowadza zmiany w zakresie wynagrodzenia prezydenta RP i byłych prezydentów. Wynagrodzenie prezydenta będzie się składało z wynagrodzenia zasadniczego, odpowiadającego 9,8-krotności kwoty bazowej i dodatku funkcyjnego, odpowiadającego 4,2-krotności kwoty bazowej. Oznacza to 40-proc. wzrost wynagrodzenia prezydenta.

Nowela zakłada również maksymalną wysokość miesięcznych diet dla radnych, która ma odpowiadać 2,4-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej. Oznacza to 60-proc. wzrost diet dla radnych.

Tak samo wzrosnąć ma maksymalna wysokość wynagrodzenia pracowników samorządowych: marszałka i wicemarszałka województwa oraz pozostałych członków zarządu województwa; starosty, wicestarosty oraz pozostałych członków zarządu powiatu; wójta, burmistrza, prezydenta miasta, burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy, zastępcy burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy i pozostałych członków zarządu dzielnicy m.st. Warszawy. Ich maksymalne wynagrodzenie nie będzie mogło przekroczyć 11,2-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej.

Wprowadzone poprawki doprecyzowują przepis określający wysokość minimalnego wynagrodzenia dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru. Izba opowiedziała się też za skreśleniem budzących wątpliwości interpretacyjne zmian wprowadzonych w ustawie o wynagrodzeniach osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe dotyczących corocznej waloryzacji kwoty bazowej.Popularne

Do góry