Polska

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez Mariana Banasia

wPunkt
Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez Mariana Banasia

Warszawska prokuratura wszczęła śledztwo ws. przekroczenia uprawnień przez prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia. Zawiadomienie w sprawie złożył wiceprezes NIK Tadeusz Dziuba.

„Postępowanie zostało wszczęte w wyniku zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa, które złożone zostało przez wiceprezesa NIK Tadeusza Dziubę” – przypomniała rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Aleksandra Skrzyniarz.

Jak dodała rzeczniczka prokuratury, „zawiadomienie to dotyczyło przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w związku obsadzaniem stanowisk dyrektorskich w departamentach i delegaturach wbrew przepisom ustawy, angażowania kontrolerów w wykonywanie obowiązków niewynikających z ustawy, nienależnej wypłaty odpraw emerytalnych, jak również ujawnienia tajemnicy prawnie chronionej”.

Sprawa jest prowadzona w związku z art. 231 par. 1 Kodeksu karnego. Zgodnie z tym zapisem, karze do trzech lat więzienia podlega funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego.

Popularne

Do góry