Polska

Reflektor OPZZ. Komu w Sejmie zależy na prawach pracowniczych? [RAPORT]

wPunkt
Reflektor OPZZ. Komu w Sejmie zależy na prawach pracowniczych? [RAPORT]

Zgodność postulatów Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych i Klubu Lewicy wynosi 95,2 proc.

fot. PiS / Flickr | Reflektor OPZZ

Dr Bartosz Machalica dokonał analizy poparcia dla postulatów Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ) wśród partii w polskim Sejmie. Tegoroczny raport przygotowany został przez OPZZ i Centrum im. Ignacego Daszyńskiego.

W drugiej edycji „Reflektora” uwzględniono sześć partii – PiS, Koalicję Obywatelską, Lewicę, Konfederację, Polskę 2050 i Koalicję Polską – PSL. Jak wskazuje autor badania, Konfederacja i PiS odmówiły odpowiedzi na ankietę OPZZ. Koło Polski 2050 nie odniosło się do konkretnych postulatów związkowców.

Ugrupowania zapytano o stosunek do każdego z 21 postulatów OPZZ. Najwyższy wynik – 95,2% – zdobyła Lewica, poprawiając rezultat sprzed dwóch lat o ponad 5 punktów procentowych. KP-PSL posiada zgodność z propozycjami związkowców na poziomie 71,4% (spadek o 5,2 pp.), a Koalicja Obywatelska 76,2%, co stanowi wzrost o 26,2 pp.

Spośród partii w polskim Sejmie, wyłącznie Lewica popiera postulat OPZZ mówiący o wydłużeniu urlopu wypoczynkowego do 35 dni (pyt. 11). Koalicja Obywatelska z kolei, nie popiera pomysłu rozszerzenia prawnych możliwości działalności związków zawodowych (pyt. 15).

Zarówno Polskie Stronnictwo Ludowe, jak i Koalicja Obywatelska nie wyraziły poparcia dla zwiększenia skuteczności i efektywności działania Państwowej Inspekcji Pracy poprzez nadanie inspektorom dodatkowych uprawnień (pyt. 16).

Wszystkie trzy ugrupowania biorące udział w badaniu wyraziły aprobatę dla pomysłu likwidacji śmieciówek i fałszywego zatrudnienia. Koalicja Obywatelska nie popiera jednak zatrudniania tylko na podstawie stosunku pracy – w uzasadnieniu napisano, że „sposób zatrudnienia powinien być elastyczny”.

Cały raport dostępny jest TUTAJ.

Popularne

Do góry