Polska

Rekompensaty za stan wyjątkowy. Prezydent podpisał ustawę

wPunkt
Rekompensaty za stan wyjątkowy. Prezydent podpisał ustawę

Ustawa przewiduje możliwość otrzymania rekompensaty z budżetu państwa za okres obowiązywania stanu wyjątkowego.

fot. MON / FLICKR

Prezydent podpisał ustawę o rekompensacie w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz lubelskiego w 2021 roku – poinformowało w piątek Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta RP.

Celem ustawy – jak napisano w komunikacie – jest wprowadzenie podstawy prawnej do wypłat rekompensaty dla usługodawców najmocniej dotkniętych ograniczeniami na terenach objętych stanem wyjątkowym na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego.

Ustawa przewiduje możliwość otrzymania rekompensaty z budżetu państwa za okres obowiązywania stanu wyjątkowego przez: przedsiębiorców oraz rolników świadczących usługi hotelarskie; przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie gastronomii; przedsiębiorców prowadzących działalność organizatora turystyki lub podmiotu ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych; przedsiębiorców prowadzących działalność pilota wycieczek lub przewodnika turystycznego; przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie wypożyczania i dzierżawy sprzętu turystycznego i rekreacyjnego.

Rekompensatę ustalono na okres 30 dni trwania stanu wyjątkowego w wysokości 65 proc. średniego miesięcznego przychodu wnioskodawcy, z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, na obszarze obejmującym obręby ewidencyjne wymienione w załączniku do rozporządzenia, w okresie obejmującym czerwiec, lipiec i sierpień 2021 r.

Dodano, że w przypadku przedłużenia stanu wyjątkowego albo jego zniesienia przed upływem czasu na jaki został wprowadzony, wysokość rekompensaty ustalana będzie proporcjonalnie do czasu jego trwania.

Rekompensata będzie udzielana na wniosek składany do właściwego wojewody. Wojewoda wydaje ostateczną i prawomocną decyzję w sprawie rekompensaty niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Rekompensata nie będzie stanowić przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ustawa wejdzie w życie z dniem ogłoszenia.

ewes/ mmu/ pap/

Popularne

Do góry