Polska

Rekordowo niskie poparcie dla rządu. To najniższy wynik od 2015 roku

wPunkt
Rekordowo niskie poparcie dla rządu. To najniższy wynik od 2015 roku

„To najniższy wynik od lipca 2015 roku, a zatem od czasów rządu Ewy Kopacz” – podkreśla CBOS.

fot. premierrp

30 proc. badanych zalicza się do zwolenników rządu, a 44 proc. do jego przeciwników – wynika z sondażu CBOS. 33 proc. ankietowanych cieszy się, że to Mateusz Morawiecki stoi na czele rządu; przeciwnego zdania jest 52 proc. badanych. 34 proc. dobrze ocenia wyniki działalności rządu, 53 proc. – źle.

CBOS podaje, że w pierwszej połowie stycznia – tak jak miesiąc temu – do zwolenników rządu zalicza się 30 proc. Polaków. Przeważają jednak wciąż jego przeciwnicy, których odsetek utrzymuje się na zbliżonym poziomie (44 proc. wobec 43 proc. miesiąc temu). 22 proc. respondentów (wobec 23 proc. w grudniu) wyraża wobec obecnego rządu obojętność.

Zwolennikami rządu są starsi Polacy (49 proc. osób od 65 roku życia wobec 8 proc. spośród najmłodszych badanych), respondenci o dochodach per capita od 1000 zł do 1499 zł (40 proc.), badani z wykształceniem zasadniczym zawodowym (40 proc.), a także mieszkańcy wsi (33 proc.) i najmniejszych miast (36 proc.). Rząd Mateusza Morawieckiego najczęściej popierają rolnicy (48 proc.), emeryci (46 proc.) oraz renciści (39 proc.).

Sympatycy rządu to najczęściej wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski oraz Partii Republikańskiej (81 proc.), ankietowani mających prawicowe poglądy polityczne (59 proc.), a także osoby częściej uczestniczący w praktykach religijnych (58 proc. wśród praktykujących kilka razy w tygodniu wobec 9 proc. – wcale niepraktykujących).

Przeciwnikami rządu częściej są młodsi Polacy (63 proc. w grupie osób w wieku 18-24 lata wobec 29 proc. wśród najstarszych badanych), mieszkańcy ponad półmilionowych miast (64 proc.), badani o dochodach per capita wynoszących co najmniej 3000 zł (61 proc.), a także ankietowani z wykształceniem wyższym (61 proc.).

Krytyczny stosunek do gabinetu Morawieckiego wyrażają uczniowie i studenci (70 proc.) oraz kadra kierownicza i specjaliści z wyższym wykształceniem (68 proc.). Najwięcej przeciwników rząd ma w elektoracie Koalicji Obywatelskiej (92 proc.), Lewicy (90 proc.) oraz Polski 2050 Szymona Hołowni (80 proc.), a także wśród badanych o poglądach lewicowych (80 proc.) i w ogóle nieuczestniczących w praktykach religijnych (68 proc.).

Społeczny odbiór samego premiera pozostaje stabilny. 33 proc. Polaków (wobec 34 proc. miesiąc temu) jest zadowolonych z tego, że to Mateusz Morawiecki stoi na czele rządu. Niezadowolonych z tego jest 52 proc. ankietowanych (wobec 51 proc. w grudniu); 15 proc. nie ma na ten temat zdania.

Zadowolenie z tego, że na czele rządu stoi Mateusz Morawiecki, deklarują częściej osoby starsze (54 proc. badanych od 65 roku życia wobec 14 proc. wśród najmłodszych, w wieku 18–24 lata), dysponujące dochodami per capita od 1000 zł do 1499 zł (50 proc.), mieszkające w mniejszych miejscowościach (38 proc. na wsi wobec 20 proc. w największych miastach) i gorzej wykształcone (42 proc. respondentów z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym wobec 25 proc. wśród osób z wykształceniem wyższym).

Największym poparciem premier cieszy się wśród rencistów (57 proc.), rolników (57 proc.) oraz emerytów (49 proc.), a także wyborców Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski i Partii Republikańskiej (89 proc.), wśród ankietowanych o poglądach prawicowych (64 proc.) i częściej praktykujących religijnie (69 proc. praktykujących kilka razy w tygodniu wobec 11 proc. niepraktykujących wcale).

Negatywnie oceniają premiera osoby młodsze (72 proc. badanych w wieku 18–24 lata wobec 33 proc. wśród najstarszych), o dochodach per capita od 3000 zł wzwyż (65 proc.), mieszkające w większych miejscowościach (68 proc. w co najmniej półmilionowych miastach wobec 47 proc. na wsi) i lepiej wykształcone (61 proc. osób z wykształceniem wyższym wobec 35 proc. ankietowanych z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym). Spośród grup społeczno-zawodowych wyróżniają się tutaj ponownie uczniowie i studenci (82 proc.), a także średni personel i technicy (73 proc.).

Krytyczni wobec Mateusza Morawieckiego są również wyborcy Koalicji Obywatelskiej (94 proc.), Lewicy (86 proc.) oraz Polski 2050 Szymona Hołowni (84 proc.) oraz osoby o poglądach lewicowych (83 proc.) i rzadziej uczestniczące w praktykach religijnych (73 proc. niepraktykujących wcale wobec 20 proc. praktykujących kilka razy w tygodniu).

W styczniu odsetek Polaków oceniających działalność rządu pozytywnie spadł o 3 punkty procentowe (34 proc. wobec 37 proc. miesiąc temu). „To najniższy wynik od lipca 2015 roku (a zatem od czasów rządu Ewy Kopacz), choć już w pierwszej połowie listopada ubiegłego roku odnotowaliśmy wynik niewiele wyższy od obecnego (35 proc., różnica jednego punktu)” – podkreśla CBOS. Źle działalność gabinetu Mateusza Morawieckiego ocenia 53 proc. Polaków wobec 52 proc. miesiąc temu; 13 proc. nie ma na ten temat zdania.

Natomiast odsetek Polaków uważających, że polityka rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej kraju spadł o 3 punkty procentowe (30 proc. wobec 33 proc. miesiąc temu). 58 proc. Polaków nadal jest przeciwnego zdania (wobec 59 proc. miesiąc temu); 12 proc. nie ma na ten temat wyrobionej opinii.

Badanie zrealizowano w dniach od 3 do 13 stycznia 2022 roku na próbie 1135 osób (w tym: 46,4 proc. metodą CAPI, 33,1 proc. – CATI i 20,4 proc. – CAWI). (PAP)

dka/ par/pap

Popularne

Do góry