Polska

Rozpoczęło się posiedzenie Sejmu. Posłowie zajmą się m.in. zmianami podatkowymi

wPunkt
Rozpoczęło się posiedzenie Sejmu. Posłowie zajmą się m.in. zmianami podatkowymi

Planowana jest podwyżka progu podatkowego, do którego obowiązuje stawka 17 proc., a powyżej którego stawka rośnie do 32 proc.

fot. sejm rp/ flickr

Sejm w środę, po godz. 10 rozpoczął posiedzenie; izba zajmie się m.in. nowelizacją tegorocznej ustawy budżetowej, zmianami podatkowymi w ramach Polskiego Ładu, rekompensatami w związku ze stanem wyjątkowym oraz zmianami w Regulaminie Sejmu i w Prawie o Ruchu Drogowym.

Nie jest wykluczone, że podczas obecnego posiedzenia Sejm prawdopodobnie zajmie się też wnioskiem o wydłużenie stanu wyjątkowego. Prezydent Andrzej Duda powiedział we wtorek wieczorem, że kiedy tylko wniosek ws. wydłużenia stanu wyjątkowego zostanie do niego skierowany, wystąpi – zgodnie z zapisami konstytucji – do Sejmu o to, aby wyraził zgodę na przedłużenie stanu wyjątkowego. Rada Ministrów podjęła we wtorek decyzję o zwróceniu się do prezydenta o przedłużenie stanu wyjątkowego o 60 dni.

W środę ma się odbyć pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy budżetowej. Przed tygodniem Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy budżetowej na 2021 r. Inflacja ma wynieść 4,3 proc., a PKB ma wzrosnąć o 4,9 proc. W stosunku do pierwotnej ustawy dochody zwiększono w projekcie o ok. 78 mld zł, wydatki o ok. 37 mld zł, a deficyt został zredukowany o ok. 42 mld zł. Zgodnie z zaakceptowaną przez rząd propozycją, tegoroczne wydatki budżetu mają wynieść 523,37 mld zł (pierwotnie miały wynieść 486,78 mld zł), a dochody 482,98 mld zł (pierwotnie 404,48 mld zł). Deficyt budżetowy w roku 2021 ma wynieść 40,38 mld zł (pierwotnie miał on wynieść 82,3 mld zł).

Izba ma rozpatrywać wniesiony przez grupę posłów PiS projekt zmian w regulaminie Sejmu. Zakłada on, że Sejm będzie głosował wniosek o przedłużeniu stanu nadzwyczajnego zwykłą większością głosów, a w debacie ws. wprowadzenia lub przedłużenia stanu nadzwyczajnego nie będzie można składać wniosków o odroczenie ani zamknięcie posiedzenia.

Sejm ma się zająć poprawkami Senatu do ustawy o rekompensacie dla podmiotów świadczących usługi albo prowadzących działalność gospodarczą w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na terenie dwóch województw przy granicy z Białorusią. Ustawa przewiduje zapewnienie przez rząd rekompensat w wysokości 65 proc. udokumentowanego przychodu uzyskiwanego w ostatnich trzech miesiącach poprzedzających wprowadzenie stanu wyjątkowego dla firm z pasa granicznego. Rekompensaty mają być wypłacane przez wojewodów, do których trzeba będzie złożyć odpowiedni wniosek. Senat zaproponował poszerzenie grupy podmiotów uprawnionych do wsparcia, m.in. o sklepy spożywcze, działalność kulturalną i przewóz turystów.

Posłowie mają też przeprowadzić pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Przedłożona regulacja – jak głosi uzasadnienie – ma dwa zasadnicze cele: wsparcie osób najbliższych ofiar przestępstw wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym oraz poprawę bezpieczeństwa na drogach, w szczególności przez walkę z przestępstwami drogowymi.

Zapisy przewidują m.in. wprowadzenie renty dla najbliższych osób, które zginęły w wypadkach drogowych, niższe stawki OC dla osób jeżdżących bezpiecznie oraz podwyższenie maksymalnej wysokości grzywny za wykroczenia drogowe do 30 tys. zł. Zmiany mają pozwolić na skuteczniejszą walkę z piratami drogowymi.

W harmonogramie posiedzenia jest także sprawozdanie komisji o rządowym projekcie nowelizacji ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i o podatku dochodowym od osób prawnych.

W ramach Polskiego Ładu rząd proponuje podwyżkę kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł. Planowana jest podwyżka progu podatkowego, do którego obowiązuje stawka 17 proc., a powyżej którego stawka rośnie do 32 proc. Obecnie ten próg wynosi 85 tys. zł, od przyszłego roku miałby wynosić 120 tys. zł.

Projekt zakłada zmianę zasad odliczania składki zdrowotnej – wynosi ona obecnie 9 proc. dochodu, ale 7,75-proc. część składki podlega odliczeniu od podatku. W projekcie tę możliwość zlikwidowano. Wprowadzono natomiast tzw. ulgę dla klasy średniej, dzięki której brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej nie zwiększy podatków płaconych przez osoby o dochodach wynoszących od 68,4 tys. zł do 133,6 tys. zł.

Poprawka zgłoszona do projektu przewiduje likwidację możliwości wspólnego rozliczania się z dziećmi przez rodziców samotnie wychowujących dzieci. Zamiast niej przewidziano nową ulgę dla samotnych rodziców w wysokości 1,5 tys. zł. Izba ma też rozpatrywać projekty zmian w ustawach o podatku od towarów i usług oraz o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Sejm zajmie się także sprawozdaniem komisji z przyjętego przez rząd w sierpniu projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych i edukacyjnych. Według projektodawców zmiany mają się przyczynić do zapobiegania zadawaniu zwierzętom zbędnego cierpienia, w tym do minimalizacji liczby wykorzystywanych zwierząt, bez uszczerbku dla procedur badawczych. Zdaniem posłów KO i organizacji działających na rzecz praw zwierząt, nowelizacja pogorszy sytuację zwierząt wykorzystywanych w doświadczeniach, ograniczając kontrolę społeczną poprzez utajnienie prac komisji etycznych i uniemożliwiając organizacjom społecznym występowanie w sprawach dotyczących zgody na eksperymenty na zwierzętach.

Izba ma też procedować zmiany w prawie o szkolnictwie wyższym i nauce, projekt nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, zajmie się także rządowym projektem ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym oraz o spłatach tego kredytu dokonywanych w związku z powiększeniem gospodarstwa domowego.

Sejm ma również zająć się projektem dotyczącym ratyfikacji umowy między Polską a Białorusią o zabezpieczeniu społecznym, a także protokołów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania między Polską a Niderlandami i Maltą.

Izba ma też w planie rozpatrzenie prezydenckiego projektu o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego i poselskich projektów w sprawie ustanowienia Roku Ignacego Łukasiewicza.

kos/ brw/ dki/ pap/

Popularne

Do góry