Polska

RPO interweniuje ws. ograniczeń na uczelniach dla osób niezaszczepionych

wPunkt
RPO interweniuje ws. ograniczeń na uczelniach dla osób niezaszczepionych

„Chodzi o prawo do nauki” – czytamy.

fot. Senat RP

RPO Marcin Wiącek skierował pisma do MEiN oraz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, w których porusza problem obowiązujących na niektórych uczelniach ograniczeń dla osób niezaszczepionych. Decyzje te nie były skonsultowane ze studentami i mogą naruszać ich prawa – podkreślił.

Zdaniem Rzecznika nie powinno być różnic w dostępie do szkolnictwa wyższego dla osób zaszczepionych, osób, które nie mogą poddać się szczepieniu z uwagi na trwałe bądź czasowe przeciwwskazania zdrowotne, osób posiadających przeciwciała, a także tych, którzy mają aktualny negatywny wynik testu.

W piątek na stronie RPO opublikowano dwa wystąpienia Rzecznika – jedno skierowane do szefa MEiN Przemysława Czarnka, drugie – do przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. Arkadiusza Mężyka. Rzecznik poprosił ministra edukacji o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, aby zapewnić uczelniom podstawy prawne dla działań prewencyjnych w czasie pandemii. Z kolei do KRASP skierował prośbę o wypracowanie wspólnych zasad prowadzenia zajęć oraz zakwaterowania w akademikach.

„Niektóre uczelnie informują studentów o uzależnieniu możliwości odbywania praktyk i zajęć klinicznych od zaszczepienia się przeciw COVID-19. Przykładami są Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wrocławski Uniwersytet Medyczny, czy Uniwersytet Rzeszowski (gdzie po interwencji RPO zasady udziału w praktykach dla studentów URz zmieniono). Ograniczenia wynikają na ogół z decyzji podmiotów, w których obywają się praktyki i zajęcia kliniczne, a uczelnie mają na nie ograniczony wpływ” – czytamy na stronie RPO.

„Do Rzecznika dotarła także wiadomość o działaniach Rektora Uniwersytetu Śląskiego, który kierując się troską o życie i zdrowie studentów, poinformował społeczność akademicką UŚ o planowanym zakazie kwaterowania w akademikach UŚ osób niezaszczepionych. Decyzja ta nie została skonsultowana wcześniej ze studentami” – dodano.

Kolejnym przywołanym przykładem jest Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, która zapowiedziała objęcie osób niezaszczepionych systemem specjalnej ochrony fizycznej i organizacyjnej dla zapewnienia im bezpieczeństwa. „W odpowiedzi na wystąpienie RPO w tej sprawie, rektor AGH wskazał m.in., że działania uczelni podejmowane są w sytuacji, gdy ustawodawca krajowy nie wyposażył uczelni wyższych w przepisy wprost pozwalające na gromadzenie danych o zaszczepieniu” – wskazano.

RPO podkreślił, że przyczyną wyżej wymienionych decyzji jest troska o życie i zdrowie społeczności akademickiej oraz chęć zapewnienia bezpiecznych warunków studiowania i zakwaterowania w domach studenckich w czasie pandemii. Jak jednak dodał, przyjęte i planowane rozwiązania mogą bezpodstawnie ograniczać konstytucyjnie chronione prawa.

„Chodzi o prawo do nauki – w zakresie, w jakim dochodzi do uzależnienia kontynuowania studiowania od poddania się szczepieniu przeciw COVID-19, a także prawo do ochrony prywatności – gdy uczelnie przetwarzają dane studentów dotyczące zdrowia” – czytamy.

sno/ lena/ pap

Popularne

Do góry