Polska

RPO: Zakaz przebywania dziennikarzy w strefie przy granicy – bezprawny. Wiącek składa kasację ws. ukaranych reporterów

wPunkt
RPO: Zakaz przebywania dziennikarzy w strefie przy granicy – bezprawny. Wiącek składa kasację ws. ukaranych reporterów

„Zakaz z rozporządzenia Rady Ministrów należy zatem uznać za niekonstytucyjny, a co za tym idzie – za nielegalny. W związku z tym nie mógł być on podstawą ukarania” – stwierdził Rzecznik.

fot. Dawid Dobrogowski

Uniewinnienia dziennikarzy ukaranych naganą za naruszenie zakazu przebywania na obszarze stanu wyjątkowego domaga się Rzecznik Praw Obywatelskich, który złożył w tej sprawie kasację do Sądu Najwyższego. Według Rzecznika wprowadzony zakaz narusza konstytucję.

Chodzi o troje dziennikarzy niemiecko-francuskiej telewizji ARTE i AFP. Zostali oni zatrzymani 28 września w związku z podejrzeniem, że przebywając w miejscowości, w której wprowadzono stan wyjątkowy naruszyli zakaz przebywania na tym obszarze. Sąd rejonowy uznał dziennikarzy za winnych wykroczenia i ukarał ich naganą.

Jak poinformowano w poniedziałek na stronie RPO, Rzecznik nie zgodził się z tym wyrokiem i skierował do Sądu Najwyższego skargę kasacyjną, w której wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i uniewinnienie ukaranych.

W kasacji RPO zaznaczył, że stan wyjątkowy został wprowadzony rozporządzeniem prezydenta, w związku z którym rząd wydał rozporządzenie wprowadzające zakaz przebywania na obszarze objętym stanem wyjątkowym, obowiązujący całą dobę.

Zdaniem Rzecznika, rząd wykroczył poza ograniczenia praw jednostki zakreślone w rozporządzeniu prezydenta, które dotyczą zakazu przebywania w ustalonym czasie i w oznaczonych miejscach, obiektach i obszarach.

Według RPO, rząd w rozporządzeniu powinien oznaczyć poszczególne miejsca, obiekty i obszary na obszarze objętym stanem wyjątkowym, w których obowiązuje zakaz przebywania i w ten sposób doprecyzować zakres obszarowy i przedmiotowy ograniczenia konstytucyjnej wolności poruszania się. Jak dodano w kasacji, Rada Ministrów powinna też w rozporządzeniu ustalić przedział czasowy obowiązywania zakazu oraz krąg podmiotów nim objętych.

RPO zwrócił uwagę, że rząd wprowadził jednak powszechny, obowiązujący całą dobę zakaz przebywania na całym obszarze objętym stanem wyjątkowym, z wyłączeniem określonych osób i sytuacji. Rzecznik dodał, że rozporządzenie rządu nie uszczegóławia bowiem dopuszczonych przez prezydenta ograniczeń, lecz je poszerza.

Rzecznik wskazał też, że „Rada Ministrów nie mogła, poprzez wprowadzenie powszechnego zakazu przebywania na obszarze objętym stanem wyjątkowym, obowiązującego całą dobę, wyłączyć korzystania przez dziennikarzy z konstytucyjnej wolności pozyskiwania informacji na terenie objętym stanem wyjątkowym”.

W konsekwencji zdaniem Rzecznika, zakaz z rozporządzenia rządu jest niezgodny z konstytucją i prawem prasowym. „Uniemożliwia bowiem dziennikarzom zbieranie materiałów na obszarze stanu wyjątkowego” – wskazał Rzecznik.

RPO wskazał też, że przepisy rozporządzenia mogą jedynie doprecyzować treść ustawy, nie mogą natomiast regulować życia społecznego w sposób szerszy niż na mocy ustawy. Jak podkreślono przepisy rozporządzenia, nie mogą również wprost prowadzić do naruszania norm konstytucyjnych.

„Zakaz z rozporządzenia Rady Ministrów należy zatem uznać za niekonstytucyjny, a co za tym idzie – za nielegalny. W związku z tym nie mógł być on podstawą ukarania” – stwierdził Rzecznik.

mm/ mok/pap

Popularne

Do góry