Polska

Rząd zmienia kolejność szczepień. Najpierw prokuratorzy i CBA, potem przewlekle chorzy

wPunkt
Rząd zmienia kolejność szczepień. Najpierw prokuratorzy i CBA, potem przewlekle chorzy

W rozporządzeniu rządu, które zostało wydane 14 stycznia kolejność szczepień prezentuje się zgoła inaczej od tej przyjętej w Narodowym Programie.

fot. screen za yt/kprm

W Narodowym Programie Szczepień, przyjętym przez rząd pod koniec grudnia, obowiązuje inna kolejność przyjmowania szczepionek, niż ta w wydanym przed kilka dni temu rozporządzeniu. Wcześniej zaszczepić mają się między innymi prokuratorzy, czy inspektorzy transportu, przez co osoby z chorobami przewlekłymi będą musiały dłużej czekać na swoją kolej.

W przyjętym przez rząd uchwałą Narodowym Programie Szczepień, sprecyzowane zostało, kto wchodzi w skład określonych grup, które mają zostać zaszczepione. W grupie 0 znajdują się przedstawiciele służb medycznych, czy pracownicy domów pomocy społecznej. Do grupy I należą z kolei seniorzy, pensjonariusze DPS, czy określone służby. Rządowy dokument wymienia: „Szczepieniami w pierwszym etapie zostaną objęci także Żołnierze Wojska Polskiego, w tym Wojsk Obrony Terytorialnej, funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Straży Gminnej i Miejskiej, Straży Pożarnej, pracownicy TOPR oraz GOPR, którzy biorą bezpośredni udział w działaniach przeciwepidemicznych oraz odpowiadają za bezpieczeństwo narodowe

W II grupie znalazły się osoby w wieku 18-59, u których występują choroby przewlekłe, a wraz z nimi szczepieni mieli być między innymi celnicy, pracownicy wymiaru sprawiedliwości, czy urzędnicy odpowiedzialni za zwalczanie pandemii. 

W rozporządzeniu rządu, które zostało wydane 14 stycznia kolejność prezentuje się jednak zgoła inaczej.

W etapie I poza seniorami, czy nauczycielami, zaszczepieni mają zostać: „funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego BiuraAntykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz członkowie ochotniczych straży pożarnych, ratownicy górscy i wodni wykonujący działania ratownicze„. Lista jest więc znacznie dłuższa niż ta wymieniona w Narodowym Programie Szczepień.

Dopiero po zaszczepieniu żołnierzy i funkcjonariuszy wszystkich wyżej wymieniowych służb, przyjdzie czas na podanie szczepionki przewlekle chorym. Kiedy to nadejdzie? Na razie nie wiadomo. Zmniejszona w stosunku do początkowo zakładanej ilość dostaw, nie pozwala jednak na zbytni optymizm.

Popularne

Do góry