Polska

Samorządy w cyfrowym wymiarze

wPunkt
Samorządy w cyfrowym wymiarze
gov.pl

Minister Krzysztof Gawkowski oraz wiceministrowie spotkali się w czwartek z organizacjami zrzeszającymi jednostki samorządu terytorialnego. Tematem spotkania było m.in. wypracowanie zasad współpracy między samorządami a administracja rządową. Wicepremier Gawkowski zapowiedział, że drzwi Ministerstwa będą zawsze otwarte dla samorządów.

Spotkanie ministrów odbyło się w formie konsultacji społecznych. Poza wicepremierem wzięli w nich udział ze strony Ministerstwa Cyfryzacji: wiceministrowie Michał Gramatyka oraz Paweł Olszewski, a także dyrektor generalny – Bartosz Dominiak.

Celem spotkania było nawiązanie współpracy oraz wstępna identyfikacja kluczowych wyzwań zgłaszanych przez samorządy.

– Współpraca z samorządami w zakresie cyfryzacji jest bardzo ważna, jest bowiem wiele nici, które nas łączą. – powiedział minister Krzysztof Gawkowski. – Tworzymy prawo, z którego Wy korzystacie – dodał.

Minister podkreślił, jak ważne jest wypracowanie wspólnych dobrych praktyk. Zapewnił, że samorządy mogą liczyć na wsparcie, liczy jednak również na współpracę ze strony samorządów. To konieczne, by dobrze identyfikować potrzeby.

Samorządy w cyfrowym wymiarze

Cyfryzacja jest ważna!

– Cyfryzacja jest ważna, to priorytet w finansowaniu państwa, to jest nasza perspektywa. – powiedział minister Krzysztof Gawkowski. – Rozmawiajmy o przyszłości. Pamiętajmy, o tym, co było dobre. Myślmy, co poprawić – dodał.

Minister zapewnił gości, że żadna ze zgłoszonych spraw nie pozostanie bez odpowiedzi. Zapowiedział też otwartość na rozmowy i regularne konsultacje społeczne. Te ogólne mają odbywać się raz na kwartał, otwarte raz na pół roku. Dodatkowo, konsultacje społeczne będą organizowane przy poszczególnych projektach. Informacje pojawiać będą się na stronie GOV.PL/cyfryzacja

Cyfrowa Polska z perspektywy samorządu

Wśród kwestii poruszanych przez samorządy znalazły się m.in.: wielokrotnie – cyberbezpieczeństwo, niedofinansowanie kadry IT, dalsze wdrażanie systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją EZD RP, ustawa o e-Doręczeniach, dalszy rozwój aplikacji mObywatel, systemu CEPIK i EIK. W dalszej perspektywie czasowej – głosowanie przez internet czy interoperacyjność.

Minister Krzysztof Gawkowski odniósł się do zgłoszonych problemów. Zapowiedział m.in.: wzmocnienie prac Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, rozwój systemu EZD RP, zwiększanie dostępu do szerokopasmowego internetu, prace nad systemem e-Doręczeń czy tworzenie pilotaży. Podkreślił, że samorządy mogą liczyć na wsparcie Ministerstwa Cyfryzacji w rozwiązywaniu lokalnych problemów. Przedstawiciele samorządów mają też znaleźć się w Radzie ds. Cyberbezpieczeństwa.

Uczestnicy spotkania

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele organizacji zrzeszających jednostki samorządu terytorialnego, takich jak: Unia Metropolii Polskich, Unia Miasteczek Polskich, Związek Samorządów Polskich, Związek Województw RP, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Gmin Wiejskich.

Samorządy w cyfrowym wymiarze

/gov.pl

Popularne

Do góry