Polska

Sklepy zmieniają się w dworce i czytelnie – czyli jak patobiznes omija prawo

wPunkt
Sklepy zmieniają się w dworce i czytelnie – czyli jak patobiznes omija prawo

Sklepy obchodzą ograniczenia, a Państwowa Inspekcja Pracy przypomina, że kontrole dotyczące przestrzegania prawa są nadal przeprowadzane.

fot. Mehrad Vosoughi / Unsplash | Twitter

Od 1 lutego obowiązują nowe, bardziej restrykcyjne zasady dotyczące prowadzenia handlu w niedziele. Część placówek obeszła jednak rządowe wymogi ogłaszając się „supermarketem z czytelnią” czy też „sklepem z dworcem”.

Nowelizacja przewiduje, że w niedziele i święta otwarte mogą być tylko te placówki, które z działalności pocztowej osiągają 40% miesięcznych przychodów. Małe sklepy korzystają z innej „furtki” umożliwiającej prowadzenie handlu – samodzielnej pracy właściciela lub jego rodziny. 

Od kilku dni media informowały o kolejnych przedsiębiorcach planujących obejście nowych przepisów. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się jeden z cieszyńskich supermarketów, który ogłosił się „dworcem autobusowym”. Na drzwiach przed wejściem pojawił się napis, że znajduje się w nim poczekalnia.

To nie jedyny sklep francuskiej sieci Intermarché, który postanowił obejść zakaz. Oddział w Lipnie (woj. Kujawsko-pomorskie) poinformował w mediach społecznościowych, że otworzył „klub czytelnika” i jest otwarty w niedziele. „Jesteśmy klubem czytelnika, w którym możesz przeczytać, wypożyczyć i kupić książkę.” – napisano.

Podobną „InterPoczytelnię” otworzył supermarket w dolnośląskiej Mławie – informuje Gazeta Wrocławska. Placówka pochwaliła się w mediach społecznościowych, że można w niej „wygodnie usiąść i poczytać”.

Państwowa Inspekcja Pracy ogłosiła, że realizowane od 2018 roku kontrole przestrzegania przepisów ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni będą kontynuowane. Ich celem ma być dokonanie oceny stanu przestrzegania przepisów, eliminowanie przypadków powierzania pracownikom i zatrudnionym pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w placówkach handlowych w dni wskazane w ustawie.

Departament Prawny GIP przekazał, że „Zgodnie z art. 10 ust. 3 (przepis będzie obowiązywał od 1 lutego 2022 r.) tej samej karze będzie podlegała osoba, która wbrew obowiązkowi określonemu w art. 6 ust. 3 nie prowadzi ewidencji miesięcznego przychodu placówki albo tę ewidencję prowadzi w sposób niezgodny z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 6 przywołanej ustawy”.

Popularne

Do góry