Polska

Śmierć pacjentki z Pszczyny. Dwóch lekarzy zawieszonych

wPunkt
Śmierć pacjentki z Pszczyny. Dwóch lekarzy zawieszonych

dczenie szpitala od nagłośnienia informacji w mediach. We wtorek dyrekcja placówki poinformowała, że „całość postępowania medycznego podlega ocenie prokuratorskiej i nie można w tej chwili ferować żadnych wyroków”

Szpital w Pszczynie, w którym zmarła 30-letnia pacjentka, której odmówiono przerwania ciąży zawiesił w obowiązkach dwóch lekarzy, którzy pełnili dyżur w dniu śmierci kobiety.

To drugie oświadczenie szpitala od nagłośnienia informacji w mediach. We wtorek dyrekcja placówki poinformowała, że „całość postępowania medycznego podlega ocenie prokuratorskiej i nie można w tej chwili ferować żadnych wyroków”.

„W związku z trwa­ją­cym postępowaniem, 5 listopada pod­jęto decyzję o zaw­iesze­niu realiza­cji kon­trak­tów dwóch lekarzy, którzy pełnili dyżur w cza­sie pobytu Pac­jen­tki w szpitalu. W chwili obec­nej lekarze nie pełnią w placówce swoich obowiązków” – czytamy w dzisiejszym oświadczeniu.

Poinformowano także, iż szpital oferuje „pełną otwartość na współpracę z wszys­tkimi właś­ci­wymi organami pode­j­mu­ją­cymi dzi­ała­nia kon­trolne i wyjaśniające”.

„Dyrekcja Szpitala w Pszczynie bezpośrednio po tragicznym zdarzeniu przeprowadziła postępowanie wyjaśniające, przegląd procedur oraz sposobu działania oddziału. Na bieżąco i z najwyższą powagą weryfikuje również informacje pojawiające się w przestrzeni publicznej” – napisano w piątkowym komunikacie placówki.

„W związku z trwającym postępowaniem, 5 listopada podjęto decyzję o zawieszeniu realizacji kontraktów dwóch lekarzy, którzy pełnili dyżur w czasie pobytu Pacjentki w szpitalu. W chwili obecnej lekarze nie pełnią w placówce swoich obowiązków” – zapewniono.

„Szpital deklaruje pełną otwartość na współpracę z wszystkimi właściwymi organami podejmującymi działania kontrolne i wyjaśniające” – zaznaczono w komunikacie. „Raz jeszcze przekazujemy Rodzinie Zmarłej Pacjentki szczere wyrazy współczucia i żalu” – czytamy w PAP.

Tragedia w Pszczynie

Jak informowaliśmy w niedzielę, 22 października w Pszczynie zmarła pacjentka, której odmówiono zabiegu przerwania ciąży. “Czekali na obumarcie płodu. Pacjentka zmarła” – poinformowała wówczas na swoim Twitterze radczyni prawna Jolanta Budzowska.

Na sobotę 6.11 zaplanowane są kolejne protesty w całej Polsce. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie Ogólnopolskiego Strajku Kobiet – “Warszawa, 6 listopada, godz. 15.30, siedziba pseudotrybunału, Aleja Szucha 12. Marsz ruszy w kierunku ministerstwa zdrowia.”

Lista planowanych protestów dostępna jest TUTAJ.

Popularne

Do góry