Polska

„Solidarność” nie zgadza się ze stawką minimalną proponowaną przez PiS. Proponują 3,1 tys. zł

wPunkt
„Solidarność” nie zgadza się ze stawką minimalną proponowaną przez PiS. Proponują 3,1 tys. zł

Rząd w połowie czerwca przyjął propozycję, aby w przyszłym roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło o 200 zł, wynosiłoby więc 3 tys. zł. brutto.

FOT. NSZZ SOLIDARNOŚC/ FB

Płaca minimalna w 2022 r. powinna wynosić 3,1 tys. zł brutto – uważa Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. To o 100 zł więcej niż proponuje rząd. Związkowcy argumentują, że płaca powinna być większa ze względu na wyższy wzrost gospodarczy i inflację.

Rząd w połowie czerwca przyjął propozycję, aby w przyszłym roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło o 200 zł, wynosiłoby więc 3 tys. zł. brutto. Z kolei minimalna stawka godzinowa miałaby być wyższa od obecnej o 1,30 zł i wyniosłaby 19,60 zł. Zgodnie z przepisami taką propozycję przedstawiono Radzie Dialogu Społecznego, jednak stronie społecznej nie udało się wypracować wspólnego stanowiska w tej sprawie.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w najnowszej opinii do rządowego projektu postuluje, by wynagrodzenie minimalne wzrosło do 3,1 tys. zł, co – jak wskazano – wpłynie na poziom dochodów dużej grupy pracowników, gdyż zgodnie ze statystykami ogółu zatrudnionych w gospodarce narodowej 13 proc. otrzymuje minimalne wynagrodzenie za pracę.

„Postulat wzrostu minimalnego wynagrodzenia o nie mniej niż 10,71 proc. ma swoje podłoże zarówno w planowanym, zapowiadanym wzroście PKB, a także w oparciu o szacunki dotyczące inflacji. Należy jednocześnie zauważyć, że Komisja Europejska (KE), jak i Narodowy Bank Polski (NBP), w swoich prognozach, wskazują na znacznie wyższe od zakładanego w Założeniach projektu budżetu państwa na rok 2022 tempo wzrostu produktu krajowego brutto – na poziomie 5,2 proc. (KE) i 5,4 proc. (NBP). Zdaniem tych instytucji w 2022 r. wyższa będzie od zakładanej także inflacja. Ceny mają wzrosnąć o 3,1 proc. (KE) i 3,3 proc. (NBP)” – podkreślono w stanowisku Prezydium.

Dodano, że wyższy wzrost gospodarczy i inflację prognozuje też Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Jej zdaniem PKB w 2022 r. wzrośnie o 4,7 proc a inflacja o 3,3 proc. „Także wysoki poziom inflacji w 2021 r. odbija się negatywnie na realnych wynagrodzeniach, zwłaszcza najuboższych pracowników, ograniczając aktualnie ich wartość nabywczą” – zauważa „Solidarność”.

Jednocześnie Prezydium zaznaczyło, że z zadowoleniem przyjmuje propozycję podniesienia kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, co – jak przypomniano – jest realizacją postulatu związku. Związek uznaje za konieczne zwiększenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodów oraz wprowadzenie mechanizmu ich corocznej waloryzacji, co będzie istotnym elementem wzrostu wynagrodzenia netto osób najmniej zarabiających.

Płacy minimalnej wyższej o co najmniej 10,71 proc. domaga się także Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oraz Forum Związków Zawodowych.

Zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w sytuacji, gdy na forum Rady Dialogu Społecznego nie uzgodniono wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej, to rząd, do 15 września, ustala te stawki w drodze rozporządzenia.

Rząd szacuje, że koszt podwyżki płacy minimalnej w 2022 roku dla małych i średnich firm to ok. 5,24 mld zł rocznie, a dla dużych 789 mln zł. Podwyżka płacy minimalnej oraz stawki godzinowej dotyczy ok 2,2 mln osób.

ozk/ mir/ pap

Popularne

Do góry