Polska

[SONDAŻ] Aż 2/3 Polaków chce by Kościół mniej angażował się w politykę

wPunkt
[SONDAŻ] Aż 2/3 Polaków chce by Kościół mniej angażował się w politykę

67% badanych zaangażowanie polskiego Kościoła katolickiego w politykę ocenia negatywnie, uważając je za nadmierne.

fot. flickr/ episkopat news

Portal ciekaweliczby.pl zbadał podejście Polaków do Kościoła katolickiego. W badaniu przeprowadzonym przez Ariadnę, sprawdzane było podejście Polaków do relacji Kościoła z polityką.

Pierwsze pytaniee zadanym przez portal ciekaweliczby.pl brzmiało:

„Jak oceniasz relacje Kościoła katolickiego w Polsce z polityką?”

67% badanych zaangażowanie polskiego Kościoła katolickiego w politykę ocenia negatywnie, uważając je za nadmierne. 13% Polaków relacje Kościoła z polityką ocenia neutralnie, a tylko 9% ocenia je pozytywnie, twierdząc, że Kościół angażuje się w politykę tyle, ile należy.

Portal ciekaweliczby.pl zbadał również jak kwestia postrzegania Kościoła ma się do sympatii partyjnych ankietowanych. Najbardziej krytyczni wobec zaangażowania Kościoła w politykę są wyborcy Lewicy (98%), następnie ci Koalicji Obywatelskiej (93%) Polski 2050 Szymona Hołowni (85%). Zwolennicy partii rządzącej z kolei oceniają relacje Kościoła z polityką głównie pozytywnie (32%). Jednakże prawie tyle samo z nich (28%) ocenia te relacje w negatywny sposób.

Drugim pytaniem postawionym przez portal ciekaweliczby.pl było:

„Jaki według Ciebie powinien być stosunek Kościoła katolickiego do polityki?”

82% Polaków uważa, że Kościół powinien być neutralny wobec polityki, a jedynie 9% dopuszcza możliwość angażowania się w politykę przez tę instytucję. Za polityczną neutralnością Kościoła opowiadają się prawie wszyscy wyborcy Koalicji Obywatelskiej (97%) i Lewicy (97%), przeważająca większość wyborców Polski 2050 Szymona Hołowni (92%), ale również większość wyborców Prawa i Sprawiedliwości (68%). Co czwarta osoba (25%) popierająca partię rządzącą również uważa, że Kościół może się angażować w politykę – podaje portal ciekaweliczby.pl

W badaniu ankietowani zapytani zostali również o kwestię skandali pedofilskich.

„Jak wpływają na Ciebie ujawnione skandale pedofilskie w polskim Kościele i tuszowanie tych afer przez lata?”

Prawie połowa Polaków (46%) twierdzi, że zniechęca ich to do instytucji Kościoła, ale nie ma wpływu na ich wiarę. Co czwarty badany (26%) przyznaje, że zniechęca go tonie tylko do Kościoła, ale również i do wiary. Wśród elektoratu PiS oraz części opozycji przeważa opinia, że ujawnione skandale pedofilskie zniechęcają do Kościoła, ale nie do wiary samej w sobie (PiS – 44%, KO – 53%, Polska 2050 – 56%).

Badanie przeprowadzone dla serwisu ciekaweliczby.pl na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna. Próba ogólnopolska losowo-kwotowa N=1076 osób w wieku od 18 lat wzwyż. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Termin realizacji: 19 – 22 lutego 2021 roku.  Metoda: CAWI.

Popularne

Do góry