Polska

[SONDAŻ] Czy Komisja Europejska powinna wypłacić Polsce fundusze?

wPunkt
[SONDAŻ] Czy Komisja Europejska powinna wypłacić Polsce fundusze?

Czy Polsce bez względu na wszystko należy wypłacić pieniądze na KPO? – tak brzmiało postawione pytanie.

fot. KPRM / flickr

Blisko połowa Polaków jest zdania, że środki z Funduszu Odbudowy powinny zostać Polsce wypłacone bez względu na ewentualne zastrzeżenia Komisji Europejskiej co do stanu praworządności w Polsce.

Pracownia SW Research na zlecenie rp.pl zbadała, czy zadaniem Polaków należy wypłacić Polsce środki na Krajowy Plan Odbudowy, niezależnie od tego, jak Komisja Europejska ocenia stan praworządności w Polsce.

44,5 proc. badanych stwierdziła, że pieniądze powinny trafić do Polski.

Przeciwnego zdania było 29,7 proc. uczestników badania.

25,8 proc. respondentów nie miało zdania w tej sprawie.

Prezes agencji SW Research Przemysław Wesołowski skomentował wyniki sondażu na portalu rp.pl.

„Za wypłaceniem Polsce środków z Funduszu Odbudowy częściej są mężczyźni (47 proc.), osoby w wieku 35-39 lat (47 proc.) oraz badani z wykształceniem zasadniczym zawodowym (55 proc.). Tego zdania są też częściej ankietowani o dochodzie 2001-3000 zł netto (51 proc.) oraz mieszkańcy miast od 20 do 99 tys. osób (50 proc.)” – poinformował.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 19.10-20.10.2021 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne

Popularne

Do góry