Polska

[SONDAŻ] Młodzi Polacy mają większe poczucie wpływu na sprawy kraju, niż dorośli

wPunkt
[SONDAŻ] Młodzi Polacy mają większe poczucie wpływu na sprawy kraju, niż dorośli

Według autorów badania poczucie podmiotowości w sferze publicznej osób poniżej 25 lat cechuje większa dynamika zmian niż w przypadku ogółu dorosłych.

fot. lewica/ flickr

Analizując dane zebrane od 1992 r., można dostrzec, że przez wszystkie lata młodzi respondenci częściej niż ogół badanych obywateli mieli poczucie wpływu na sprawy kraju – czytamy w komunikacie CBOS.

Według autorów badania poczucie podmiotowości w sferze publicznej osób poniżej 25 lat cechuje większa dynamika zmian niż w przypadku ogółu dorosłych.

„Zarówno wśród młodych, jak i wśród ogółu badanych obserwujemy trend wzrostowy w tym zakresie – wyniki z ostatnich lat wskazują, że poczucie wpływu obywateli na sprawy kraju jest częstsze niż było w latach 90. czy na początku XXI wieku” – stwierdzili.

Zaznaczyli, że największy w historii badań odsetek młodych respondentów mających poczucie wpływu na sprawy kraju zarejestrowaliśmy w lutym 2020 r., co może być związane z licznym udziałem Polaków, zwłaszcza młodych, w protestach.

„Ponadto wysokie odsetki młodych osób mających poczucie wpływu na wydarzenia krajowe zarejestrowano w badaniach przeprowadzonych: we wrześniu 2010 roku, w styczniu 2016 roku i na początku roku 2018. W tych pomiarach mniej więcej połowa ankietowanych poniżej 25. roku życia deklarowała, że ludzie tacy jak oni mają wpływ na sprawy kraju” – ocenili.

CBOS podaje, że w bieżącym roku, w stosunku do 2020, nastąpił spadek odsetka badanych– zarówno wśród ogółu (o 7 punktów), jak i wśród najmłodszych respondentów (o 11 punktów) – deklarujących poczucie podmiotowości obywatelskiej, co może być w jakimś stopniu spowodowane sytuacją epidemiologiczną i licznymi obostrzeniami.

„Ponadto rozpoczęte na jesieni 2020 roku protesty związane z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie dopuszczalności przerywania ciąży, jak też późniejszy brak reakcji władz na sprzeciw obywateli wychodzących na ulice – którymi w znacznej mierze byli młodzi ludzie – pozwala przypuszczać, że obywatele w grupie wiekowej 18–24 lata mogli odczuć brak przełożenia swoich działań na sferę publiczną” – podkreślili.

Dodali, że nie bez znaczenia w tym kontekście pozostaje również to, że w ostatnim czasie znacznie wzrosła skala identyfikacji lewicowych, zwłaszcza wśród najmłodszych badanych.

Autorzy komunikatu stwierdzili, że od początku lat 90. obserwowaliśmy wzrost poczucia podmiotowości obywateli w wymiarze lokalnym, jednak dopiero od roku 2010 wyrażane było ono przez mniej więcej połowę Polaków.

„Również wśród dorosłych w wieku 18–24 lata przeświadczenie o wpływie w wymiarze lokalnym do roku 2009 nigdy – poza jednym pomiarem z 2007 roku – nie przekroczyło 50 proc. Sytuacja zmieniła się rok później, gdy niemal dwie trzecie z nich zadeklarowało wpływ na sprawy swojego miasta bądź gminy (63 proc. we wrześniu 2010 roku)” – napisali.

Poinformowali, że od tego momentu, pomimo drobnych wahań zarejestrowanych w kolejnych latach, konsekwentnie więcej niż połowa młodych dorosłych była przekonana o wpływie na sprawy swojej miejscowości.

Według autorów komunikatu, poczucie podmiotowości w sprawach lokalnych było najczęstsze w 2018 roku – roku wyborów samorządowych. „Deklarowało je wówczas około trzech czwartych ankietowanych w wieku od 18 do 24 lat” – zastrzegli.

Zaznaczyli, że młodzi respondenci nieco częściej angażowali się w protesty niż reszta społeczeństwa od roku 1993. „Relatywnie najmniej osób w wieku 18–24 lata deklarujących udział w strajku lub demonstracji notowaliśmy w pierwszej połowie lat 90., a także w roku 1999, 2003, 2006 i 2013. Z kolei na tle ogółu badanych najbardziej wyróżniali się oni aktywnością w tym względzie w roku 2004, 2005, 2007, a także – szczególnie – w 2020, kiedy angażowali się w protesty niemal trzykrotnie częściej niż ogół dorosłych” – czytamy w komunikacie.

Komunikat powstał na podstawie wyników badań „Aktualne problemy i wydarzenia”, przeprowadzanych na reprezentatywnych próbach losowych pełnoletnich mieszkańców Polski w latach 1992–2021. Od maja 2020 r. badania realizowane są w ramach procedury mixed-mode, wykorzystującej wywiady bezpośrednie, telefoniczne i internetowe.

iżu/ joz/pap

Popularne

Do góry