Polska

Sondaż. Najniższe poparcie KO od wielu miesięcy. Efekt Tuska nie działa?

wPunkt
Sondaż. Najniższe poparcie KO od wielu miesięcy. Efekt Tuska nie działa?

W pierwszej połowie grudnia PiS może liczyć na 31 proc. poparcia; na KO i Polskę 2050 zagłosowałoby po 14 proc. wyborców – wynika z badania CBOS.

fot. Platforma Obywatelska/flickr

W pierwszej połowie grudnia PiS może liczyć na 31 proc. poparcia; na KO i Polskę 2050 zagłosowałoby po 14 proc. wyborców – wynika z badania CBOS. Poparcie powyżej progu wyborczego odnotowały też Konfederacja (7 proc.) i Lewica (5 proc.), a poniżej – PSL (3 proc.) i Kukiz’15 (1 proc.).

Według przeprowadzonego w pierwszej połowie grudnia sondażu CBOS, gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę, wzięłoby w nich udział 75 proc. badanych – o 1 pkt proc. mniej niż w poprzednim badaniu, przeprowadzonym w pierwszej połowie listopada. 13 proc. respondentów zadeklarowało brak zamiaru uczestnictwa w wyborach (tyle samo, ile w poprzednim badaniu), a 12 proc. nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi (wzrost o 1 pkt proc.).

Jak wynika z sondażu, największym poparciem cieszy się PiS, na które głos oddałoby 31 proc. badanych – to wzrost o dwa punkty procentowe względem poprzedniego badania. Drugie i trzecie miejsce zajmują ex aequo Koalicja Obywatelska i Polska 2050, które cieszą się poparciem na poziomie 14 proc. CBOS wskazuje jednak, że KO straciła 4 pkt proc. poparcia od poprzedniego badania, natomiast Polska 2050 zyskała 2 pkt proc.

Według CBOS na poparcie powyżej progu wyborczego mogłaby liczyć jeszcze Konfederacja, na którą oddanie głosu zadeklarowało 7 proc. badanych (wzrost o 1 pkt proc. względem poprzedniego badania) oraz Lewica, której poparcie od kilku miesięcy utrzymuje się na poziomie 5 proc.

Poniżej progu wyborczego uplasowały się natomiast PSL-Koalicja Polska z poparciem 3 proc. (wzrost o 1 pkt proc.) oraz Kukiz’15 z poparciem 1 proc. (bez zmian względem poprzedniego badania). 1 proc. badanych zadeklarował poparcie innego ugrupowania niż wymienione powyżej.

Autorzy badania zaznaczyli, że podobnie jak w poprzednich edycjach badania liczna jest grupa niezdecydowanych respondentów. Ponad jedna piąta zdeklarowanych uczestników wyborów na pytanie o swoje sympatie partyjne wybrała odpowiedź „Trudno powiedzieć” (21 proc, spadek o 1 pkt proc.). Dodatkowo 3 proc. wyborców (spadek o 1 pkt proc.) z jakichś względów odmówiło odpowiedzi na pytanie o swoje preferencje partyjne. CBOS podkreśla jednocześnie, że wszystkie odnotowane w tym miesiącu zmiany są nieistotne statystycznie.

Badanie CBOS zostało przeprowadzone między 29 listopada i 12 grudnia na reprezentatywnej, imiennej próbie 1 tys. 63 pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru numerów PESEL. Respondenci mieli do wyboru trzy metody ankietowania: CAPI (wywiad osobisty) – 47 proc. badanych, CATI (wywiad telefoniczny) – 36 proc. badanych oraz CAWI (wywiad internetowy) – 17 proc. badanych.

mml/ ann/pap

Popularne

Do góry