Polska

[SONDAŻ] Polacy powiedzieli, co myślą o Lex TVN. PiS nie będzie zadowolone

wPunkt
[SONDAŻ] Polacy powiedzieli, co myślą o Lex TVN. PiS nie będzie zadowolone

Ciekawie przedstawiają się też wyniki jeśli chodzi o to skąd Polacy biorą wiedzę o najnowszych wydarzeniach.

fot. tvn

Tylko ok. 20 proc. badanych Polaków pozytywnie ocenia nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji nazywaną powszechnie lex TVN. Największymi krytykami tych zmian są ludzie młodzi w przedziale wiekowym 18-29 oraz osoby deklarujące się jako zainteresowane polityką, a także zwolennicy partii opozycyjnych – wynika z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez pracownię IBRiS dla Onetu

Pracownika IBRiS zapytała niedawno Polaków, czy słyszeli o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji nazywaną lex TVN? Na tak postawione pytanie aż 80,7 proc. badanych odpowiedziało twierdząco, a tylko 19,3 proc. stwierdziło, że nic na ten temat nie słyszało. W następnej kolejności ankietowani zostali zapytani, jak oceniają ustawę powszechnie nazywaną lex TVN. Tutaj odpowiedzi również mogą być zaskoczeniem. Tylko 8,8 proc. respondentów oceniło nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji „zdecydowanie dobrze”, 10,5 proc. „raczej dobrze”. Badani chętniej wyrażali swoją negatywną ocenę: na tak postawione pytanie aż 47,2 proc. pytanych odpowiedziało, że „zdecydowanie źle”, a 17,4 proc. nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

Z badania wynika także, że częściej pozytywnie o lex TVN wypowiadali się mężczyźni, natomiast „raczej źle” i „zdecydowanie źle” projekt zmian oceniają kobiety. Krytyka zmian ustawy o radiofonii i telewizji przeważa wśród ludzi młodych (18-29), ale bardzo mocna jest również wśród samych seniorów (ponad 70 pkt proc. negatywnych odpowiedzi w grupie 70 i więcej lat).

Z najnowszego badania IBRiS dla Onetu wynika również, że krytycy zmian w ustawie medialnej pochodzą z małych (do 50 tys. mieszkańców) oraz średnich miast (50-250 tys. mieszkańców). Swojego zdania na ten temat najczęściej nie posiadają mieszkańcy wsi (34,5 proc.). Prawie co piąta osoba z podstawowym wykształceniem ocenia ten projekt dobrze, natomiast ponad 60 proc. osób z wyższym wykształceniem ocenia go zdecydowanie źle.

Ciekawie przedstawiają się też wyniki jeśli chodzi o to skąd Polacy biorą wiedzę o najnowszych wydarzeniach.

Wśród osób, które wiedziały o rządowych planach ws., lex TVN najwięcej dowiedziało się o nich z radia (93 proc), i telewizji TVN24 (85,4 proc.). Wygląda też na to, że najrzadziej o nowym prawie mówi się w telewizji Polsat News. Wśród jej widzów tylko 66 procent osób słyszało o pracach nad nową ustawą medialną, a blisko 32 proc. nie miało o nich pojęcia.

Sondaż został przeprowadzony przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych w dniach 13-14 sierpnia na próbie 1,1 tys. osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

Popularne

Do góry