Polska

[SONDAŻ] Zdecydowana większość Polaków uważa, że Polska zmierza w złą stronę. Tylko 1 na 4 myśli przeciwnie

wPunkt
[SONDAŻ] Zdecydowana większość Polaków uważa, że Polska zmierza w złą stronę. Tylko 1 na 4 myśli przeciwnie

61 proc. badanych jest zdania, że gospodarka w kraju znajduje się w stanie kryzysu, przy czym 42 proc. uważa, że jest to lekki kryzys, a 19 proc., że jest to kryzys głęboki. 30 proc. respondentów ocenia pozytywnie kondycję polskiej gospodarki, w tym według 27 proc. polska gospodarka znajduje się w stanie powolnego rozwoju, a według 3 proc. w stanie dynamicznego rozwoju.

fot. flickr/ pisorgpl

53 proc. respondentów jest zdania, że sprawy w naszym kraju zmierzają w złym kierunku. 27 proc. pozytywnie ocenia ich kierunek, a 20 proc. nie ma zdania na ten temat – wynika z czerwcowego sondażu Kantar Public.

W porównaniu z wynikami majowymi zaszły zmiany. O 5 p. proc. zmalał odsetek badanych, którzy negatywnie oceniają kierunek biegu spraw. Odsetek respondentów pozytywnie oceniających sytuację w kraju nie zmienił się, a procent osób niemających zdania na ten temat zanotował wzrost o 5 p. proc.

61 proc. badanych jest zdania, że gospodarka w kraju znajduje się w stanie kryzysu, przy czym 42 proc. uważa, że jest to lekki kryzys, a 19 proc., że jest to kryzys głęboki. 30 proc. respondentów ocenia pozytywnie kondycję polskiej gospodarki, w tym według 27 proc. polska gospodarka znajduje się w stanie powolnego rozwoju, a według 3 proc. w stanie dynamicznego rozwoju. 9 proc. badanych nie ma sprecyzowanego zdania na ten temat.

W porównaniu z wynikami z maja odsetek badanych, którzy są zdania, że gospodarka jest w kryzysie zmalał o 3 p. proc. Odsetek osób, które twierdzą, że polska gospodarka rozwija się, zanotował wzrost o 3 p. proc., a procent badanych, którzy nie mają zdania na ten temat, również wzrósł.

43 proc. ankietowanych jest zdania, że w najbliższych trzech latach materialne warunki życia w kraju nie zmienią się. 21 proc. badanych uważa, że nastąpi poprawa warunków życia, przy czym według 20 proc. będzie to pewna poprawa, a według 1 proc. – nastąpi wyraźna poprawa. 30 proc. respondentów wskazuje na pogorszenie obecnych warunków, przy czym 8 proc. uważa, że będzie znacznie gorzej, a zdaniem 22 proc. z nich nastąpi pewne pogorszenie. 6 proc. badanych nie ma opinii na ten temat.

W porównaniu z wynikami z maja opinie uległy zmianie. O 4 p. proc. wzrósł odsetek przewidujących brak zmian, o 2 p. proc. zmniejszył się odsetek mających negatywne zdanie na ten temat. Odsetek twierdzących, że nastąpi poprawa materialnych warunków życia nie zmienił się. Odsetek badanych niemających zdania na ten temat zmalał o 2 p. proc.

56 proc. badanych uważa, że w naszym kraju bez większych problemów można znaleźć pracę. 49 proc. jest zdania, że pracę można znaleźć, ale niekoniecznie taką, jaką by się chciało, a 7 proc. – ocenia, że można bez większych kłopotów znaleźć dobrą pracę. 34 proc. respondentów pesymistycznie patrzy na rynek pracy: 29 proc. badanych uważa, że trudno znaleźć jakiekolwiek zatrudnienie, a 5 proc. pytanych sądzi, że znalezienie pracy w Polsce jest w ogóle niemożliwe. 10 proc. ankietowanych ma problem z określeniem swojego stanowiska w tej sprawie.

W stosunku do wyników z maja nie zmieniły się opinie Polaków o rynku pracy. O 8 p. proc. wzrósł odsetek osób pozytywnie odnoszących się do możliwości znalezienia pracy w Polsce. Procent badanych negatywnie wypowiadających się o rynku pracy zmniejszył się o 7 p. proc., a odsetek badanych niemających konkretnej opinii zanotował spadek o punkt procentowy.

„Czerwiec przyniósł pewną poprawę nastrojów społecznych, co ma zapewne związek z ładną pogodą i znoszeniem obostrzeń pandemicznych. Warto zauważyć, że nie tyle rośnie odsetek optymistów, co zmniejsza się osób patrzących negatywnie na kierunek zmian w kraju czy sytuację gospodarczą i wciąż ci drudzy są w przewadze. Nasze dane sugerują, że większość Polaków nie uwierzyła w zapowiedzi rządu związane z Polskim Ładem i jedynie zwolennicy PiS oczekują, że sytuacja gospodarcza czy ich własna sytuacja materialna w najbliższych latach się poprawią. Społeczeństwo jako bardziej realną postrzega poprawę sytuacji gospodarczej pod wpływem otwierania branż, których działalność była wcześniej ograniczona. Za to patrząc na wskaźnik inflacji i na coraz wyższe ceny podczas codziennych zakupów, ludzie nie spodziewają się, że ich własna sytuacja materialna będzie lepsza” – tak wyniki badania skomentowała ekspertka Kantar Public Agata Zadrożna.

Badanie przeprowadzono 11-16 czerwca 2021 r. na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1011 mieszkańców Polski w wieku 15 lat i więcej,. metodą wywiadu bezpośredniego wspieranego komputerowo (CAPI).

dsr/ joz/ pap

Popularne

Do góry