Polska

Spadają notowania PiS. Wśród wierzących, najmniej zarabiających i zwolenników prawicy [SONDAŻ]

wPunkt
Spadają notowania PiS. Wśród wierzących, najmniej zarabiających i zwolenników prawicy [SONDAŻ]

W porównaniu z październikiem widać wyraźny odpływ od partii Kaczyńskiego wśród wyborców po trzydziestce.

fot. sejm rp/ flickr

„PiS od września stracił kilka punktów procentowych. Sprawdziliśmy w badaniach CBOS, które grupy wyborców odwracają się od partii Jarosława Kaczyńskiego i sprawiają, że PiS słabnie strukturalnie, bo niemal we wszystkich grupach społeczno-demograficznych” – podaje „GW”.

„Przed rokiem notowania PiS tąpnęły z 40 do 30 proc. Powód? Wyrok Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej z października 2020 r. Trybunał zaostrzył ustawę antyaborcyjną. PiS nawet nie krył, że takiej właśnie decyzji po TK się spodziewał” – informuje redakcja.

„To wtedy Polacy, głównie młode kobiety, wyszli na ulice, by protestować przeciwko takiemu prawu i takiej partii, która za tym stoi. PiS od września stracił kilka punktów procentowych. Sprawdziliśmy w badaniach CBOS, które grupy wyborców odwracają się od partii Jarosława Kaczyńskiego i sprawiają, że PiS słabnie strukturalnie, bo niemal we wszystkich grupach społeczno-demograficznych” – dodaje „GW”.

Partia Jarosława Kaczyńskiego wprawdzie prowadzi w partyjnym rankingu (i to sporą przewagą nad Koalicją Obywatelską, która w najnowszym badaniu CBOS ma 18 proc.), ale wyraźnie widać, że nie jest w stanie odrobić ani zeszłorocznych, ani tegorocznych strat.

Przed rokiem notowania PiS tąpnęły z 40 do 30 proc. Powód? Wyrok Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej z października 2020 r. Trybunał zaostrzył ustawę antyaborcyjną. PiS nawet nie krył, że takiej właśnie decyzji po TK się spodziewał.

To wtedy Polacy, głównie młode kobiety, wyszli na ulice, by protestować przeciwko takiemu prawu i takiej partii, która za tym stoi.

PiS ma teraz poparcie 29 proc. badanych, to tyle samo co przed miesiącem i to mimo straszenia Polaków wojną na granicy z Białorusią i uchodźcami. I mniej aż o 6 punktów procentowych niż w połowie października.

I to wszystko w badaniach CBOS, gdzie PiS ma zwykle nieco zawyżone notowania. Bo ten ośrodek z zasady przeszacowuje wyniki partii władzy. To efekt znany od lat. W sondażach Centrum władza ma lepsze notowania niż w innych ośrodkach, bo CBOS to instytucja państwowa, jest fundacją, nadzór nad nią sprawuje szef rządu, to on nadaje jej statut, finansowana jest z budżetu państwa. Ankietowani przez CBOS często postrzegają ankieterów jako osoby reprezentujące urząd państwowy i częściej zakreślają w odpowiedziach partię rządzącą. Tak było i wcześniej, gdy rządziła Platforma Obywatelska, także wówczas CBOS nieco przeszacowywał jej notowania.

„Sprawdziliśmy, w których grupach społecznych PiS od października stracił najwięcej” – podaje Wyborcza.

Wśród kobiet poparcie spadło z 30 do 26 proc. To bez wątpienia efekt polityki PiS, która godzi w prawa kobiet do wyboru tego, jak żyją.

Młodzi nie akceptują też filozofii PiS, zgodnie z którą polska szkoła ma wychowywać do życia w „zdrowej” rodzinie. PiS definiuje ją po swojemu, jako „rodzinę opartą na monogamicznym nierozerwalnym związku mężczyzny i kobiety”, w której kobiety muszą posiadać „cnoty niewieście”.

W efekcie wśród wyborców najmłodszych (18-24 lata) PiS ma ledwo 8 proc. poparcia. Ponad trzykrotnie mniejsze niż w ogóle badanych.

Spadają notowania PiS. Wśród wierzących, najmniej zarabiających i zwolenników prawicy [SONDAŻ]

Gdyby to młodzi decydowali o kształcie polskiego Sejmu, opozycja demokratyczna uzyskałaby aż 45 proc., bo Lewica miałaby poparcie 18 proc., Hołownia – 17, a KO – 10. Niezły wynik zanotowaliby Konfederaci – 17 proc. PSL i Kukiz’15 znalazłyby poza parlamentem (otrzymując odpowiednio: 2 i 1 proc.).

Spadają notowania PiS. Wśród wierzących, najmniej zarabiających i zwolenników prawicy [SONDAŻ]

W porównaniu z październikiem widać wyraźny odpływ od partii Kaczyńskiego wśród wyborców po trzydziestce. W grupie 35-44 notowania PiS spadły z 30 do 14 proc., 55-64 z 49 do 37 proc., a wśród najstarszych, powyżej 65 lat, PiS stracił 7 punktów procentowych (z 57 do 50 proc.).

PiS ma coraz niższe poparcie w mniejszych i większych miejscowościach. Wyjątkiem są najmniejsze miasta (do 20 tys. mieszkańców), tu obserwujemy nawet wzrost z 27 do 32 proc.

Na wsi – niewielki spadek, z 44 do 41 proc. Malejące poparcie widać także w grupie rolników: PiS popiera 27 proc., przed miesiącem – 33).

Im liczniejsze miasta, tym silniej PiS traci. Oczywiście największe straty odnotowuje w miastach powyżej pół miliona mieszkańców – tu strata z 26 do 11 proc.

Spadają notowania PiS. Wśród wierzących, najmniej zarabiających i zwolenników prawicy [SONDAŻ]

PiS może nadal liczyć na wyborców z wykształceniem podstawowym, tu widzimy nawet wzrost poparcia z 53 do 59 proc. Ale ci już bardziej wykształceni od PiS się odwracają. Nawet wyborcy po zawodówce mniej chętniej by poparli PiS w wyborach, spadek z 55 do 45 proc. Wśród tych z wykształceniem wyższym Kaczyński mógłby liczyć na 12 proc., to o 6 punktów procentowych mniej niż w październiku.

Spadają notowania PiS. Wśród wierzących, najmniej zarabiających i zwolenników prawicy [SONDAŻ]

Słabnięcie PiS widać również wśród najmniej zarabiających, z małym miesięcznym dochodem na osobę (do 1,5 czy 2 tys.), oraz wśród tych, którzy mają co najmniej 3 tys. Jedynie w grupie o najniższych dochodach (do 999 zł) notowania Kaczyńskiego skoczyły z 28 do 45 proc. (co widać także po wzroście poparcia dla PiS wśród grupy bezrobotnych – tu skok z 31 do 63 proc.).

Spadają notowania PiS. Wśród wierzących, najmniej zarabiających i zwolenników prawicy [SONDAŻ]

Spada poparcie dla PiS wśród wierzących. Spójrzmy na dane łączące poparcie dla partii  z częstotliwością udziału w praktykach religijnych. Widoczny jest odpływ i wśród tych, którzy kilka razy w tygodniu chodzą do kościoła (spadek z 68 do 60 proc.), raz na tydzień (z 51 do 42 proc.) oraz tych, którzy uczestniczą w praktykach raz, dwa razy w miesiącu czy tylko kilka razy w roku.

Spadają notowania PiS. Wśród wierzących, najmniej zarabiających i zwolenników prawicy [SONDAŻ]

Strukturalne słabnięcie PiS widać i po tym, że wśród osób deklarujących się jako prawicowcy poparcie dla Kaczyńskiego jest wprawdzie ogromne, ale tylko w ciągu miesiąca spadło z 70 do 61 proc.

Spadają notowania PiS. Wśród wierzących, najmniej zarabiających i zwolenników prawicy [SONDAŻ]

Sondaż CBOS przeprowadzony w dniach 4-14 października, próba ogólnopolska, reprezentatywna 1161 dorosłych Polaków, metoda CAPI, CATI, CAWI.

Sondaż CBOS z 4-14 listopada, próba ogólnopolska, reprezentatywna 1100 dorosłych Polaków, metoda CAPI, CATI, CAWI.

Źródło: Gazeta Wyborcza

Popularne

Do góry