Polska

Stowarzyszenie Obrońców Życia apeluje do Prezydenta. Chodzi o wycofanie projektu ustawy dot. aborcji

wPunkt
Stowarzyszenie Obrońców Życia apeluje do Prezydenta. Chodzi o wycofanie projektu ustawy dot. aborcji

Obecnie aborcja jest w Polsce możliwa w dwóch przypadkach.

O wycofanie z parlamentu projektu ustawy, która przywraca możliwość przeprowadzenia legalnej aborcji w przypadku wad letalnych płodu apeluje do prezydenta Andrzeja Dudy Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka.

List otwarty w tej sprawie, skierowany do prezydenta, podpisał prezes tego stowarzyszenia – Wojciech Zięba.

Jak podkreślił „jako obywatele Rzeczypospolitej z wdzięcznością przyjmujemy bezkompromisową decyzję Pana Prezydenta o podpisaniu ustawy zabezpieczającej dobra materialne Polaków z trudem odbudowane po zniszczeniach II wojny światowej przed bezpodstawnymi roszczeniami podmiotów zagranicznych”.

„Zwracamy się z usilnym wezwaniem do przyjęcia równie bezkompromisowej postawy w sprawie nienaruszalności życia i godności osobowej nienarodzonych Polaków ze zdiagnozowaną wadą letalną. Wartość życia ludzkiego jest wszakże nieporównywalna do kwestii finansowych” – podkreślił Zięba.

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka wnosi, aby prezydent wycofał projekt ustawy przywracający – jak zaznaczono w liście „wbrew porządkowi konstytucyjnemu i orzeczeniom Trybunału Konstytucyjnego” – możliwość przeprowadzenia legalnej aborcji na dziecku ze wskazań eugenicznych.

„Realizacja postulatów eugenicznych w jakiejkolwiek postaci, w tym zwłaszcza wobec najbardziej bezbronnych nienarodzonych Polaków, prowadzi do upadku moralnego społeczeństwa i stworzenia prawnych mechanizmów rozwoju nowych form przemocy społecznej i prawnej, mogących przekroczyć nasze dotychczasowe wyobrażenia o strukturach zła nabudowane na doświadczeniach nazizmu” – wskazano w liście.

„Żadna grupa społeczna, a już z całą pewnością dzieci, nie może być poddawana represjom eugenicznym. Jako społeczeństwo ukształtowane w cywilizacji łacińskiej i moralności chrześcijańskiej winniśmy w duchu odpowiedzialności za dobro wspólne przyszłych pokoleń i godność każdego człowieka definitywne odrzucić wszelkie tendencje tworzenia z łona matki +małego Oświęcimia+” – napisał Wojciech Zięba.

Dodał, że rezygnacja prezydenta z procedowania wskazanej ustawy „będzie bardzo konkretnym wyrazem troski o nienarodzonych Polaków”. W liście odwołano się do deklarowanej przez prezydenta wiary katolickiej i podkreślono, że prawo do życia to „nie tylko sprawą sumienia, ale to prawo ponadwyznaniowe, uniwersalne, naturalne”.

22 października 2020 r. TK orzekł, że niezgodny z konstytucją jest przepis tzw. ustawy antyaborcyjnej z 1993 r. dopuszczający przerwanie ciąży ze względu na ciężkie i nieodwracalne uszkodzenie płodu. Orzeczenie zapoczątkowało ogólnokrajową falę protestów.

Rozwiązaniem mającym wyjść na przeciw części protestujących była inicjatywa prezydenta, który 30 października skierował do Sejmu projekt nowelizacji przewidujący wprowadzenie nowej przesłanki umożliwiającej przerwanie ciąży – w przypadku tzw. wad letalnych płodu.

Obecnie aborcja jest w Polsce możliwa w dwóch przypadkach: gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety lub gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego (gwałt, kazirodztwo).

wos/ godl/ pap

Popularne

Do góry