Polska

Światłowód dla wszystkich

wPunkt
Światłowód dla wszystkich
Wicepremier Krzysztof Gawkowski fot. Facebook

W ramach czwartkowego briefingu na temat „Priorytetów Ministerstwa Cyfryzacji”, Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji, przedstawił szczegółową wizję przyszłych działań resortu, mających na celu wzmocnienie cyfrowej pozycji Polski w Europie. W swoich wypowiedziach, minister skupił się na konieczności ewolucyjnego podejścia do zmian, które mają uczynić Polskę liderem w cyfryzacji zarówno w sektorze cywilnym, jak i wojskowym.

„Ministerstwo Cyfryzacji będzie dobrze służyło każdej obywatelce, każdemu obywatelowi” – zapewnił Gawkowski, zaznaczając, że kluczowe dla resortu jest myślenie o zmianach ewolucyjnych, a nie rewolucyjnych. „Jest w ministerstwie potrzeba myślenia o ewolucyjnych zmianach, które mają doprowadzić do tego, żeby Polska była liderem cyfrowych przemian w Europie i żeby mogła się chwalić cyfryzacją w obszarze cywilnym i wojskowym” – wyjaśnił wicepremier.

Zapowiedział również opracowanie strategii rozwoju cyfrowego państwa, która ma być jednym z pierwszych kroków w kierunku budowania liderskiego miejsca Polski w cyfryzacji na kontynencie europejskim. Ministerstwo stawia sobie za cel uzyskanie międzyresortowej interoperacyjności, która ma dotyczyć kluczowych sektorów jak ochrona zdrowia, edukacja, polityka społeczna, sprawy związane z klimatem, środowiskiem, wojskiem, czy administracją.

Gawkowski podkreślił również znaczenie szerokiego dostępu do szybkiego internetu jako standardu XXI wieku. „Światłowód powinien być dostępny dla wszystkich obywateli. Zlikwidujemy białe plamy na mapie Polski” – obiecał, zaznaczając, że dostępność i szybkość połączenia internetowego są kluczowe.

Kolejnym punktem jego wypowiedzi było bezpieczeństwo cybernetyczne kraju. Minister zapowiedział prace nad nowelizacją Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa. „Od konsultacji rozpoczynając, później skupiając się na pracach międzyresortowych, zamierzamy zamknąć nowelizację KSC w 2024 roku” – stwierdził, podkreślając wagę bezpieczeństwa cyfrowego dla każdego obywatela oraz instytucji publicznych i sektora biznesowego.

W najbliższym tygodniu minister planuje spotkanie z organizacjami społecznymi zajmującymi się tematyką cyfryzacji, co ma podkreślić znaczenie dialogu między resortem a sektorem pozarządowym.

Na koniec swojego wystąpienia Gawkowski odniósł się do roli dużych korporacji technologicznych. „Najwięksi muszą poczekać, bo są najwięksi. Doktryna Big Techów polega na tym, że mają prawo do swojego głosu, ale muszą poczekać, bo to oni obsługują obywateli i obywatelki. To w głowach ludzi odbywa się poczucie tego, co powinno być ideą cyfrowej Polski” – wyjaśnił minister.

/lewica/jm

Popularne

Do góry