Polska

Szokujący bilans za ubiegły rok. 20 milionów złotych na nagrody w środku pandemii.

wPunkt
Szokujący bilans za ubiegły rok. 20 milionów złotych na nagrody w środku pandemii.

Kilka resortów, w tym ministerstwa sprawiedliwości, obrony narodowej, czy rolnictwa, nie poinformowały o wysokości nagród.

Większość ministerstw w 2020 r. przyznała nagrody swoim pracownikom. Ich łączna wartość sięgnęła ok. 20 mln zł. Niektórzy szefowie resortów popisali się wyjątkową szczodrością i przyznali swoim pracownikom nawet po kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Poszczególne resorty różnią się od siebie jeżeli chodzi o podawanie danych o przyznanych nagrodach. Niektóre z nich podają jedynie średnią premii, inne publikują zakres wypłaconych kwot, a jeszcze inne publikują jedynie informacje o wypłatach dla ministrów i wiceministrów. Oto kwoty, które zostały podane do wiadomości publicznej:

Ministerstwo Rozwoju na nagrody przeznaczyło 11 964 tys. zł. Wypłacono je 946 pracownikom, którzy otrzymali od 500 do 29 750 zł – podaje TVN24.

Ministerstwo Zdrowia miało wypłacić w premiach aż 4 424 656,24 zł. Środki na nagrody pochodzić miały również z funduszy unijnych. Wysokości poszczególnych premii nie jest znana, resort podał natomiast, że ich średnia wartość to 6632 zł. 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na nagrody przeznaczyło 1,5 mln zł brutto. W tym wypadku również znamy jedynie średnią wartość premii – wyniosła brutto 4,1 tys. zł. 

Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznało nagrody w kwocie 700,5 tys. zł. Najniższa kwota nagrody wyniosła 211zł, a najwyższa 9100zł.

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego podzieliło między swoich pracowników aż 1 088 450 zł brutto. W resorcie Czarnka, pracownicy mogli liczyć na od 700 do 15 tys. zł brutto. 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych na nagrody przeznaczyło 236 tys. zł. Fundusze rozdysponowano pomiędzy 72 pracowników, a średnia wysokość nagrody wyniosła 3074 zł brutto. 

Minister klimatu i środowiska miało wypłacić swoim pracownikom nagrody specjalne w kwocie 10,7 tys. zł. Pracownikom przyznano także dodatki zadaniowe w kwocie ponad 6,1 mln zł, a także dodatki specjalne w wysokości prawie 723 tys. zł. W resorcie, pod koniec ubiegłego roku było zatrudnionych 851 pracowników.

Kilka resortów, w tym ministerstwa sprawiedliwości, obrony narodowej, czy rolnictwa, nie poinformowały o wysokości nagród. Przedstawiciele ministerstw zapewnili jednak, że premie nie trafiły do podsekretarzy stanów (najczęściej ministrów). 

źródło: gazeta.pl

Popularne

Do góry