Polska

Szykuje się rewolucja w zawodach medycznych. Warszawska Akademia Medyczna gotowa na zmiany

wPunkt
Szykuje się rewolucja w zawodach medycznych. Warszawska Akademia Medyczna gotowa na zmiany

W środę rząd przyjął projekt ustawy regulującej warunki i zasady wykonywania 17 zawodów medycznych.

fot. Warszawska Akademia Medyczna

W środę rząd przyjął projekt ustawy regulującej warunki i zasady wykonywania 17 zawodów medycznych, dzięki któremu możliwa będzie weryfikacja i potwierdzenie kwalifikacji osób wykonujących m.in. zawód asystenta stomatologicznego, logopedy, masażysty czy terapeuty zajęciowego.

Celem projektu jest – jak wskazano w uzasadnieniu – uregulowanie warunków i zasad wykonywania 17 zawodów medycznych, które dotychczas nie były objęte regulacjami ustawowymi, a także kwestii dotyczących doskonalenia zawodowego, rejestru oraz odpowiedzialności zawodowej tych osób.

Ustawa dotyczy następujących zawodów medycznych: asystentka stomatologiczna, dietetyk, elektroradiolog, higienistka stomatologiczna, logopeda, masażysta, opiekun medyczny, optometrysta, ortoptysta, podiatra, profilaktyk, protetyk słuchu, technik dentystyczny, technik farmaceutyczny, technik ortopeda, technik sterylizacji medycznej i terapeuta zajęciowy.

Zgodnie z projektem, ma powstać mechanizm zapewniający dostęp do wykonywania zawodu medycznego tylko profesjonalistom, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i kompetencje. Ponadto, utworzony zostanie Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego.

Jak czytamy w uzasadnieniu, dzięki temu rozwiązaniu, możliwa będzie weryfikacja osób wykonujących zawody medyczne, zarówno przez pracodawców, jak i pacjentów. Rejestr umożliwi także potwierdzenie kwalifikacji każdej osoby wykonującej zawód medyczny a wpis do rejestru będzie niezbędnym warunkiem do wykonywania danego zawodu medycznego.

„To są istotne zmiany. Jako Warszawska Akademia Medyczna jesteśmy gotowi, adoptujemy program nauczania, aby sprostać nowym wyzwaniom. Najważniejsze jest aby młodzi ludzie trafiali na rynek pracy z odpowiednimi kwalifikacjami, przygotowani na świat jutra” – skomentował dr Piotr Kusznieruk, rektor Warszawskiej Akademii Medycznej.

Rejestr będzie jawny w zakresie m.in. numeru wpisu, indywidualnego identyfikatora wpisu, daty wpisu, imienia i nazwiska oraz informacji o miejscu wykonywania zawodu medycznego.

Nowe przepisy obejmują również m.in. kwestie związane z ustawicznym rozwojem zawodowym osób, które wykonują zawody medyczne.

Zaproponowane rozwiązania mają wejść w życie po 6 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

LINK DO STRONY -> Warszawska Akademia Medyczna

Popularne

Do góry