Polska

Szymon Hołownia z problemami. Komitet musi oddać ponad 200 tys. zł

wPunkt
Szymon Hołownia z problemami. Komitet musi oddać ponad 200 tys. zł

Jak przekazał PAP Maciej Brzóska z zespołu prasowego SN, „skarga na uchwałę PKW została oddalona”. Poinformował, że decyzję podjęto w składzie siedmioosobowym.

fot. Polska 2050

Sąd Najwyższy oddalił skargę komitetu Szymona Hołowni na decyzję Państwowej Komisji Wyborczej. Ta doszukała się nieprawidłowości w przyjęciu ponad 200 tys. zł na poczet ubiegłorocznej kampanii prezydenckiej.

Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła w lipcu sprawozdanie finansowe komitetu Szymona Hołowni. W swojej uchwale wskazała, że blisko 33 tys. zł zostało przyjęte w niedozwolonym terminie, a ponad 168 tys. zł pochodziło od nieuprawnionych podmiotów.

Ponad 19 tys. zł wpłacono między 11 maja a 4 czerwca 2020 r., a więc już po 10 maja 2020 r., na który to dzień marszałek Sejmu zarządziła wybory, a przed 5 czerwca 2020 r., kiedy PKW przyjęła zawiadomienie Hołowni o uczestnictwie w wyborach zarządzonych na 28 czerwca 2020 r. Z kolei po dniu wyborów, od 29 czerwca do 25 września 2020 r., komitet Hołowni pozyskał środki w wysokości ponad 13 tys. zł.

Ponad 168 tys. zł wpłaconych na komitet Hołowni pochodziło od spółek prawa handlowego, fundacji, stowarzyszeń, osób, co do których komitet nie był w stanie ustalić, że są obywatelami polskimi mającymi stałe miejsce zamieszkania na terenie Polski, a także z rachunków osób prowadzących działalność gospodarczą, co do których komitet nie był w stanie wykazać, iż jest to rachunek osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, wykorzystywany przez tę osobę zarówno do celów związanych z tą działalnością, jak i do celów związanych z codziennym funkcjonowaniem osoby fizycznej.

Komitet Szymona Hołowni skorzystał z prawa do wniesienia skargi do Sądu Najwyższego. Jego szef Michał Kobosko tłumaczył wówczas, że skala nieprawidłowości jest niewielka, bo kandydat na prezydenta uzyskał z wpłat 7,5 mln zł. W jego ocenie przepisy dotyczące finansowania wyborów są „stare i absurdalne, w dodatku generalnie sprzyjające starym partiom”.

Sąd Najwyższy zajął się skargą w środę 6 października. Jak przekazał PAP Maciej Brzóska z zespołu prasowego SN, „skarga na uchwałę PKW została oddalona”. Poinformował, że decyzję podjęto w składzie siedmioosobowym.

Decyzja Sądu Najwyższego jest ostateczna i nie można się od niej odwołać. W związku z tym PKW przekaże swoje postanowienie o odrzuceniu sprawozdania naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu miejscowo ze względu na siedzibę komitetu wyborczego. Wszystkie środki, które komitet Szymona Hołowni przyjął niezgodnie z prawem, zostaną przejęte przez Skarb Państwa. Jeśli komitet nie ma już tych pieniędzy, własnym majątkiem będzie odpowiadać pełnomocnik finansowy.

Popularne

Do góry