Polska

Tarcza 4.0: zwolnienia, cięcia odpraw i urlop wyznaczany przez szefa

wPunkt
Tarcza 4.0: zwolnienia, cięcia odpraw i urlop wyznaczany przez szefa

Czego mogą spodziewać się pracownicy według planów rządu?

fot. flickr

W środę rząd przyjął kolejną wersję „tarczy antykryzysowej”. W tym i przyszłym roku ma być przeznaczone łącznie 570 mln zł na dopłaty do odsetek kredytów udzielonych firmom przez banki. Zmiany zawarte w tarczy dotyczą także m.in. podatków, zasad prowadzenia przetargów, użytkowania wieczystego oraz kodeksu pracy. Czego mogą spodziewać się pracownicy według planów rządu? Przedstawiamy najważniejsze zapisy ustawy.

SZEF WYZNACZY TERMIN URLOPU

Według zapisów najnowszej odsłony „tarczy”, zatrudniający będzie mógł jednostronnie wyznaczyć pracownikowi termin przymusowego urlopu. Dotychczas funkcjonował obowiązek odebrania zaległego urlopu do końca września, obecnie termin będzie wyznaczany przez zatrudniającego w sposób dowolny.

„Ma to zapobiec kumulacji urlopów niewykorzystanych za zaległe lata oraz urlopów nabytych w bieżącym roku kalendarzowym”

– podkreśla Ministerstwo Rozwoju.

FIRMY ZAOSZCZĘDZĄ NA ZAKAZIE KONKURENCJI

Zatrudniający, zamawiający usługę oraz zleceniodawcy będą mieli prawo jednostronnego wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji obowiązującej po ustaniu danej umowy (umowy o pracę, zlecenia, itp.).

„Dzięki temu wraz z wygaśnięciem umowy wygaśnie ich zobowiązanie do zapłaty odszkodowania ponad okres trwania kontraktu”

– wskazuje Ministerstwo Rozwoju.

ŁATWIEJSZE ZWALNIANIE URZĘDNIKÓW

Zapisy dotychczasowych „tarcz” umożliwiały rządowi zwolnienia jedynie osób zatrudnionych w ministerstwach, departamentach oraz wśród członków korpusu służby cywilnej. Według „tarczy antykryzysowej 4.0” zwolnienia będą możliwe na znacznie większą skalę, obejmując:

  • organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały;
  • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki;
  • ZUS i KRUS;
  • jednostki budżetowe;
  • samorządowe zakłady budżetowe;
  • NFZ;
  • agencje wykonawcze;
  • instytucje gospodarki budżetowej;
  • państwowe fundusze celowe.

Do dokonania zwolnień będzie wystarczyć rozporządzenie premiera.

OGRANICZENIE WYSOKOŚCI ODPRAW PRACOWNIKÓW

Tarcza 4.0 przewiduje również ograniczenie maksymalnej odprawy przysługującej pracownikom do 26 tys. złotych, tzn. do wysokości dziesięciokrotności obecnej pensji minimalnej. Rozwiązanie to jest szczególnie korzystne dla spółek skarbu państwa, których pracownicy mogą liczyć na wysokie odprawy.

KOLEJNA TARCZA ANTYPRACOWNICZA

„Tarcza 4.0” kontynuuje trend wyznaczony przez poprzednie wersje „tarcz”, kładąc nacisk na pomoc dla przedsiębiorców. Trudno mówić o wsparciu dla pracowników, na których barki nakładane są kolejne obciążenia. Problemy niskiego zasiłku dla bezrobotnych, których szybko przybywa, oraz niestabilnych umów śmieciowych również zdają się umykać uwadze rządu.

Popularne

Do góry