Polska

Terlecki o Teatrze Słowackiego w Krakowie. „Eksperyment jakichś nieudaczników”

wPunkt
Terlecki o Teatrze Słowackiego w Krakowie. „Eksperyment jakichś nieudaczników”

Przedstawiciele krakowskich teatrów przedstawili listy poparcia dla dyrektora podpisane przez ich zespoły.

fot. TeatrSlowackiego / Facebook | Senat RP / Flickr

Jestem zdumiony, że to tak długo trwa, i że decyzja zmiany dyrekcji nie nastąpiła znacznie wcześniej, po poprzednich wyczynach pana dyrektora i tego teatru – powiedział wicemarszałek Ryszard Terlecki o planach odwołania dyrektora Teatru Słowackiego w Krakowie.

W poniedziałek w Radiu Kraków wicemarszałek Ryszard Terlecki został zapytany o plany odwołania Krzysztofa Głuchowskiego z funkcji dyrektora Teatru im. Juliusza Słowackiego.

„Jestem zdumiony, że to tak długo trwa, i że decyzja zmiany dyrekcji nie nastąpiła znacznie wcześniej, po poprzednich wyczynach pana dyrektora i tego teatru” – powiedział wicemarszałek Sejmu, szef klubu PiS Ryszard Terlecki.

Jak podkreślił, Teatr Słowackiego „to teatr z ogromną tradycją, teatr historyczny, w oczywistym sensie narodowy” i nie powinien być miejscem „eksperymentów jakichś nieudaczników”. „Mówię o dyrektorze, a także o reżyserach spektakli, które tam ostatnio się pojawiały” – dodał wicemarszałek.

W czwartek zarząd województwa małopolskiego wszczął procedurę odwołania Głuchowskiego w funkcji. W oświadczeniu zarząd uzasadnił taką decyzję nieprawidłowościami, jakie wykazał audyt w teatrze. Chodzić ma o naruszenie przepisów zamówień publicznych oraz o niedopełnienie dbałości o dobre imię placówki.

Z decyzją nie zgadza się Głuchowski, oceniając, że to kara za „Dziady” w reż. Mai Kleczewskiej, skrytykowane przez małopolską kurator oświaty Barbarę Nowak i przez ministra edukacji Przemysława Czarnka. Głuchowskiego popiera zespół teatru oraz politycy opozycji. W sobotę przed teatrem odbył się protest mieszkańców i artystów, sprzeciwiających się odwołaniu dyrektora. Przedstawiciele krakowskich teatrów, m.in. Narodowego Starego Teatru, Teatru Ludowego, Łaźni Nowej przedstawili listy poparcia dla dyrektora podpisane przez ich zespoły.

Wszczęcie procedury odwołania Głuchowskiego z funkcji dyrektora Teatru Słowackiego oznacza, że zarząd województwa zwróci się do ministra kultury, związków zawodowych, twórczych z opinią nt. obecnego dyrektora i pracy teatru. Po uzyskaniu opinii zarząd podejmie ostateczną decyzję.

Krzysztof Głuchowski wygrał konkurs na dyrektora Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie w 2016. Wcześniej przez 17 lat placówką zarządzał Krzysztof Orzechowski. Głuchowski jest absolwentem krakowskiej PWST, menedżerem kultury, producentem festiwali, filmów i spektakli. Był dyrektorem Bunkra Sztuki w Krakowie, Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, zastępcą dyrektora Teatru Groteska w Krakowie, producentem festiwalu Era Nowe Horyzonty.

bko/ dki/ pap/

Popularne

Do góry