Polska

TK sprawdzi, czy prawa człowieka są zgodne z Konstytucją RP

wPunkt
TK sprawdzi, czy prawa człowieka są zgodne z Konstytucją RP

Pozytywne rozpatrzenie wniosku Ziobry ma usankcjonować ten bezprawny stan rzeczy.

fot. flickr/ kprm, twitter/ @TK_GOV_PL

Wniosek Zbigniewa Ziobry o zbadanie zgodności z polską konstytucją zawartego w art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka prawa do sprawiedliwego sądu jest de facto badaniem, czy polska konstytucja jest zgodna z polską konstytucją. Prawnie to czysty absurd” – ocenia karnista dr hab. Mikołaj Małecki w rozmowie przeprowadzonej dla Onet.

Jak stwierdził: „Wniosek ma jeden cel: zmierza do tego, by Trybunał Julii Przyłębskiej uznał, że nie obowiązuje go zasada, mówiąca o prawie do niezależnego sądu. Po co to robi? Tylko po to, aby uchronić „dublerów” działających w obecnym TK”. Doktor przypomniał również, że ” Trybunał w Strasburgu w sprawie firmy Xero Flor przeciwko Polsce uznał, że wyrok TK z udziałem sędziego-„dublera” jest wyrokiem obarczonym potężną wadą. Nie jest to rozstrzygnięcie prawdziwego sądu i działa na szkodę ludzi. Pozytywne rozpatrzenie wniosku Ziobry ma usankcjonować ten bezprawny stan rzeczy” – zaznaczył karnista cytowany przez portal.

Podkreślił również, że przepisy polskiej ustawy zasadniczej w kwestii dotyczącej prawa do sądu są identyczne, jak przepisy Konwencji.

Według Zbigniewa Ziobry norma ukształtowana w oparciu o art. 6 ust. l zdanie l EKPCz dopuszczająca możliwość oceny procesu wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a zatem oceny wewnętrznej ustrojowej sprawy państwa, godzi także w zasadę państwa prawa (art. 2 Konstytucji). I to w szczególności w zakresie, w jakim zasada ta zakłada bezpieczeństwo prawne jednostek.

Szef resortu sprawiedliwości i zarazem Prokurator Generalny zaskarżył przepis: „Każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą przy rozstrzyganiu o jego prawach i obowiązkach o charakterze cywilnym albo o zasadności każdego oskarżenia w wytoczonej przeciwko niemu sprawie karnej.”

Popularne

Do góry