Polska

To województwo zajęło pierwsze miejsce w Europejskim Indeksie Postępu Społecznego

wPunkt
To województwo zajęło pierwsze miejsce w Europejskim Indeksie Postępu Społecznego

Na ostatnim miejscu w Polsce znalazło się województwo świętokrzyskie. W rankingu regionów europejskich zajęło 201. miejsce.

fot. Pe Wu / flickr

W grudniu 2020 r. został opublikowany, dopiero po raz drugi (od 2016 r.), Raport Grupy Badawczej Komisji Europejskiej poświęcony pomiarowi postępu społecznemu w regionach oraz związany z nim Ranking 2020. Zaskoczył wynik, który zdobyło województwo pomorskie.

Indeks europejski unijny obecnie prezentowany, wzorowany na globalnym indeksie, służy jako kryterium do hierarchizacji regionów Unii Europejskiej wg. ogólnego poziomu ich rozwoju społecznego w danym roku i jest obliczany obecnie dla 240 regionów.

Indeks, znany jako EU SPI, ocenia zagregowane poziomy postępu społecznego oraz mocne i słabe strony regionów we wszystkich ich różnych aspektach. Komponenty te agregowane są dalej w trzy szersze wymiary opisujące odpowiednio podstawowe, pośrednie i bardziej zaawansowane aspekty postępu społecznego.

Założeniem struktury indeksu jest podział kryteriów na: podstawowe potrzeby, fundamenty dobrobytu i szanse (możliwości), aby uzyskać, jak piszą autorzy, wyraźniejszy obraz tego jak naprawdę wygląda nasze życie codzienne. Indeks nie mierzy wprawdzie szczęścia i zadowolenia z życia ludzi, ale koncentruje się na rzeczywistych warunkach życiowych w obszarach od schronienia i wyżywienia po prawa i edukację. Śledzi zmiany zachodzące w regionach europejskich i społeczeństwie w czasie.

Spośród 16 województw, pierwsze miejsce w Polsce pod względem Indeksu Postępu Społecznego zajmuje Pomorze. Ale w rankingu regionów europejskich lokuje się dopiero na 148 miejscu na 240 regionów.

Na ostatnim, 16. miejscu znalazło się województwo Świętokrzyskie i na 201 miejscu w rankingu regionów europejskich z wartością Indeksu 57,7 i z PKB ma poziomie 50% średniej unijnej (podobnie jak podlaskie).

Popularne

Do góry