Polska

Ustawa w sprawie wyborów prezydenckich 2020 uchwalona

wPunkt
Ustawa w sprawie wyborów prezydenckich 2020 uchwalona

We wtorek Sejm uchwalił ustawę ws. tegorocznych wyborów prezydenckich

fot.wikimedia/sejm RP

W poniedziałek PiS złożył w Sejmie projekt ustawy o szczególnych zasadach organizacji wyborów na Prezydenta RP zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego. We wtorek klub PiS, kluby KO, Lewicy i PSL oraz koło Konfederacji złożyły poprawki do projektu.

We wtorek Sejm uchwalił ustawę ws. organizacji tegorocznych wyborów prezydenckich. Za przyjęciem głosowało 244 posłów, 137 było przeciw, 77 wstrzymało się od głosu.

Uchwalona ustawa uchyla tę z 6 kwietnia, dotyczącą przeprowadzenia wyborów wyłącznie korespondencyjnie. Tym razem wyborca może głosować korespondencyjnie, jeśli chce skorzystać z takiej możliwości.

Głosowanie korespondencyjne będzie jednak wyłączone w przypadku głosowania w odrębnych obwodach głosowania, które są tworzone m.in. w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej czy zakładach karnych.

Głosowania korespondencyjnego nie przeprowadza się w państwach, na terytorium których nie ma możliwości organizacyjnych czy technicznych do przeprowadzenia wyborów w takiej formie.

Żeby wziąć udział w głosowaniu korespondencyjnym, wyborca będzie musiał powiadomić komisarza wyborczego za pośrednictwem urzędu gminy do 12 dnia przed dniem wyborów, a wyborca podlegający kwarantannie lub izolacji – do 2 dnia przed dniem wyborów. Wyborca za granicą ma zgłaszać chęć głosowania korespondencyjnego konsulowi – ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej – również do 12 dnia przed dniem wyborów.

Ustawa w sprawie wyborów prezydenckich 2020 uchwalona

Jak będziemy głosować?

Pakiet wyborczy zgodnie z ustawą będzie mógł być doręczony wyborcy przez upoważnionego pracownika urzędu gminy lub być odebrany osobiście – nie później niż 5 dni przed dniem wyborów. Wyborca w obowiązkowej kwarantannie lub izolacji otrzyma go nie później niż 2 dni przed dniem wyborów. Ponadto, urząd gminy będzie wysyłał pakiety wyborcze w formie przesyłki poleconej. Wyborcy za granicą mają odebrać pakiety wyborcze od konsula, konsul może je również wysłać do wyborcy, który zgłosił chęć głosowania korespondencyjnego.

Wzór karty do głosowania, wzory i rozmiar koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia oraz instrukcji do głosowania określi Państwowa Komisja Wyborcza.

Zgodnie z ustawą wyborcy będą mogli glosować również w formie tradycyjnej. Minimalny skład komisji wyborczej będzie mógł wynieść 3 członków. Przyjęta poprawka Lewicy zakłada, że ich szkolenia odbywają się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Ustawa zakłada także, że kandydaci już zarejestrowani przez PKW w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które się nie odbyły, po ponownym zgłoszeniu zostają uznani za zarejestrowanych kandydatów. Jest też możliwość zgłaszania nowych kandydatów.

Popularne

Do góry