Polska

Wielki zryw. Wojsko Polskie wzywa rezerwistów. „Nawet do 200 tys. osób”

wPunkt
Wielki zryw. Wojsko Polskie wzywa rezerwistów. „Nawet do 200 tys. osób”

Szkolenia wprawdzie ruszają w kwietniu, ale wcześniej niektórzy rezerwiści otrzymali wezwania do WKU w związku z nadaniem im przydziałów mobilizacyjnych.

fot. redakcja

W kwietniu rozpoczną się szkolenia dla rezerwistów, armia planuje powołać nawet do 200 tys. osób; wojsko ostrzega przed działaniami dezinformacyjnymi – pisze w czwartek „Rzeczpospolita”.

Gazeta podkreśla, że ćwiczenia będą odbywały się w całym kraju. Jak zaznacza, wojsko nie wzywa na ćwiczenia, wysyłając SMS-y, a takie otrzymali niektórzy użytkownicy telefonów. Wynikało z nich, że powinni się natychmiast zgłosić się do WKU. Resort obrony wydał w tej sprawie alert dezinformacyjny.

Szkolenia wprawdzie ruszają w kwietniu, ale wcześniej niektórzy rezerwiści otrzymali wezwania do WKU w związku z nadaniem im przydziałów mobilizacyjnych. „Działania te są rutynowe i wynikają z bieżących potrzeb, mających na celu mobilizacyjne uzupełnienie jednostek wojskowych stanem osobowym, w ramach gromadzenia rezerw, do realizacji zadań Sił Zbrojnych RP w razie ogłoszenia mobilizacji i na czas wojny” – tłumaczy „Rz” rzecznik prasowa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego płk Joanna Klejszmit.

Rozmówcy gazety podkreślają, że wezwania te nie są związane z wojną w Ukrainie, a plan powołań na ćwiczenia został ustalony w poprzednim roku przez szefa resortu obrony.

„Z informacji, które otrzymaliśmy ze Sztabu Generalnego WP wynika, że w tym roku zaplanowano powołanie na ćwiczenia do 200 tys. +żołnierzy rezerwy oraz osób przeniesionych do rezerwy, niebędących żołnierzami rezerwy+ (to osoby, które wcześniej nie odbyły służby wojskowej). Ta grupa obejmuje też 48 tys. osób, które chcą zaliczyć służbę przygotowawczą, a także 35 tys. ochotników do Wojsk Obrony Terytorialnej” – wylicza „Rz”.

Podkreśla, że WKU wydaje kartę powołania na ćwiczenia wojskowe co najmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem, a intensywność szkolenia rezerwy jest uzależniona od potrzeb jednostek wojskowych, ich specyfiki oraz specjalności.

„Powołania na szkolenie mogą się spodziewać żołnierze z grupy pancerno-zmechanizowanej, logistycznej i saperskiej. Z kolei szkolenia dla kadry organizowane są głównie dla korpusu żandarmerii wojskowej, medycznego oraz obsługi prawnej. Za każdy dzień udziału w ćwiczeniu rezerwista otrzymuje świadczenie rekompensujące utracone wynagrodzenie, np. kapitan – 184,95 zł, porucznik – 174,70 zł, sierżant – 141,80 zł, kapral – 133, 60 zł, a szeregowy – 117,13 zł. Wiek powoływanych na ćwiczenia rezerwy żołnierzy reguluje ustawa o powszechnym obowiązku obrony. Na ćwiczenia powoływani są szeregowi do 50 lat, a podoficerowie lub oficerowie – do 60 lat” – wskazuje gazeta.

wni/ mark/pap

Popularne

Do góry