Polska

Prokurator Ewa Wrzosek o Piotrowiczu: Twarz upadku państwa

wPunkt
Prokurator Ewa Wrzosek o Piotrowiczu: Twarz upadku państwa

W środę odbyło się posiedzenie TK pod przewodnictwem sędziego Stanisława Piotrowicza. Trybunał miał orzec ws. wyroku TSUE odnoszącego się do działania Izby Dyscyplinarnej.

fot. creative commons

W czwartek TSUE orzekł o niezgodności z prawem unijnym systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Według TSUE proces powoływania sędziów Sądu Najwyższego, w tym członków Izby Dyscyplinarnej, w dużym stopniu zależy od organu (Krajowej Rady Sądownictwa), „którego struktura została poddana bardzo dużym zmianom przez polską władzę wykonawczą i ustawodawczą i którego niezależność może wzbudzać uzasadnione wątpliwości”

W środę odbyło się posiedzenie TK pod przewodnictwem sędziego Stanisława Piotrowicza. Trybunał miał orzec ws. wyroku TSUE odnoszącego się do działania Izby Dyscyplinarnej.

„Trybunał Sprawiedliwości nie posiada kompetencji do zarządzania środków tymczasowych, które wykraczałyby poza kompetencje powierzone Unii przez państwa członkowskie”

– argumentował Piotr Wawrzyk z Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Obecny w TK był między innymi przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich dr Krzysztof Filipek. Urzędnik argumentował, jakie są konsekwencje wypowiedzenia posłuszeństwa orzeczeniom TSUE oraz podkreślał, że skład orzekający TK jest nieprawidłowy, ponieważ zasiada w nim „sędzia dubler” Justyn Piskorski.

„Sprawa dotyczy pytania Izby Dyscyplinarnej i proszę odnosić się do tego, a nie do tych rzeczy, które są przedmiotem pańskich fantazji”

– odpowiadał Piotrowicz, po czym odebrał przedstawicielowi RPO głos i zarządził przerwę. Głos w sprawie zdecydował się zabrać także Adam Bodnar, jednak i jemu Piotrowicz nie pozwolił dokończyć przemówienia.

Zachowanie Stanisława Piotrowicza zostało skomentowane m.in. przez prokurator Ewę Wrzosek.

„Dzisiejsza twarz upadku demokratycznego państwa prawnego”

– powiedziała prokuratorka.

Popularne

Do góry