Polska

Zaskakujący sondaż. Coraz więcej Polaków chce Polexitu

wPunkt
Zaskakujący sondaż. Coraz więcej Polaków chce Polexitu

Najnowszy sondaż „Rzeczpospolitej”, w porównaniu do podobnych badań z ostatniego roku, pokazuje najwyższy odsetek zwolenników polexitu.

fot. flickr/ pisorg / ursula von der leyen

Wzrasta niechęć Polaków wobec struktur europejskich. Prawie 17 proc. ankietowanych w sondażu, przeprowadzonym przez SW Research dla „Rzeczpospolitej”, ocenia, że Polska powinna opuścić struktury Unii Europejskiej. Przeciwnego zdania jest 62,6 proc. ankietowanych. Nieco ponad jedna piąta badanych nie ma w tej sprawie wyrobionej opinii.

Częściej za polexitem opowiadają się mężczyźni niż kobiety (kolejno 22 proc. i 12 proc.). Wyjścia Polski z Unii Europejskiej chce również 22 proc. mieszkańców najmniejszych miast (do 20 tys. mieszkańców).

Grupami społecznymi, w których większy niż średnia odsetek pytanych negatywnie ocenia pomysł wyjścia Polski z Unii Europejskiej, są respondenci powyżej 50. roku życia (68 proc. odpowiedzi) oraz Polacy z wyższym wykształceniem (69 proc.). To też osoby z dochodami w granicach 2-3 tys. złotych (70 proc.) i mieszkańcy miast liczących 100-199 tys. mieszkańców (prawie 75 proc.).

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 27-28.7.2021 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

Popularne

Do góry