Polska

Ziobro z wnioskiem do TK. Chodzi o Konwencję Praw Człowieka

wPunkt
Ziobro z wnioskiem do TK. Chodzi o Konwencję Praw Człowieka

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego autorstwa Zbigniewa Ziobry miał wpłynąć już we wtorek, 9 listopada.

fot. pis/ flickr

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro chce, aby polski Trybunał Konstytucyjny zbadał przepisy Konwencji Praw Człowieka.

Prezesowi Solidarnej Polski ma chodzić o zapis dotyczący „prawa do rzetelnego procesu” Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności – informują od poniedziałkowego poranka polskie media.

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego autorstwa Zbigniewa Ziobry miał wpłynąć już we wtorek, 9 listopada. Zatem dzień po wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Stwierdzono w nim m.in., że Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego „nie jest niezależnym i niezawisłym sądem, ponieważ system powoływania sędziów jest niewłaściwy”.

Sprawa dotyczy legalności powołania sędziów w Polsce z rekomendacji obecnej Krajowej Rady Sądownictwa. Dwie osoby – Monika Dolińska-Ficek oraz Artur Ozimek w 2017 i 2018 roku wystąpili o awanse sędziowskie, ale rekomendacje KRS w tej sprawie były negatywne. W reakcji sędziowie odwołali się do Sądu Najwyższego, natomiast Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych odrzuciła ich skargi.

Ziobro chce teraz, aby Trybunał Konstytucyjny pochylił się nad art. 6 ust. 1 zd. 1 EKPCz: „Każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą przy rozstrzyganiu o jego prawach i obowiązkach o charakterze cywilnym albo o zasadności każdego oskarżenia w wytoczonej przeciwko niemu sprawie karnej”.

TK ma zbadać upoważnienie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka do „wykreowania na gruncie prawa krajowego podlegającego ochronie sądowej prawa podmiotowego sędziego do zajmowania funkcji administracyjnej w strukturze organizacyjnej sądownictwa powszechnego Rzeczypospolitej Polskiej”.

Zbigniew Ziobro chce również, aby Trybunał odpowiedział na pytanie, czy dopuszczalne jest dokonywanie przez sądy krajowe albo międzynarodowe wiążącej oceny zgodności z Konstytucją RP.

To już druga skarga ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w ostatnim czasie. Jeszcze w listopadzie tego roku Trybunał Konstytucyjny ma zbadać przepisy Konwencji Praw Człowieka w zakresie pojęcia sądu.

Popularne

Do góry