Polska

Znamy kandydata Platformy i PSL na RPO. To wykładowca i konstytucjonalista

wPunkt
Znamy kandydata Platformy i PSL na RPO. To wykładowca i konstytucjonalista

Dr hab. Sławomir Patyra jest wykładowcą Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, prodziekanem Wydziału Prawa i Administracji i kierownikiem katedry prawa konstytucyjnego.

fot. screen za platfroma news

Kandydatem Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego na rzecznika praw obywatelskich będzie dr hab. Sławomir Patyra – ogłoszono na konferencji prasowej.

Dr hab. Sławomir Patyra jest wykładowcą Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, prodziekanem Wydziału Prawa i Administracji i kierownikiem katedry prawa konstytucyjnego. 

Rzecznik jest swego rodzaju sumieniem władzy politycznej. Sumieniem, które ma władzy politycznej wskazywać na to, iż przekracza granice dopuszczalne relacji pomiędzy państwem, a jednostką w ustroju demokratycznym. Ma wskazywać także, że ingerencja państwa w sferę wolności i praw człowieka jest ograniczona, bo to wynika także z istoty państwa demokratycznego, w którym jak wiadomo władza zwierzchnia należy do narodu” – mówił Patyra podczas konferencji prasowej.

Bardzo się cieszę, że wspólne dwa kluby przedstawiają kandydaturę doskonałego konstytucjonalisty, jednego z najlepszych, współczesnych polskich konstytucjonalistów Sławomira Patyrę, który zgodził się kandydować na funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich, bo to jest gwarancja tego, że konstytucja będzie mówiła swoim głosem, nie głosem polityków. Nie głosem władzy, a głosem własnym, stanowionym przez ustrojodawcę” – to z kolei słowa Roberta Kropiwnickiego z Platformy Obywatelskiej.

Sławomir Patyra najprawdopodobniej będzie jednym z trzech kandydatów na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Poza nim, Sejm będzie miał do wyboru zgłoszonego przez Lewicę Piotra Ikonowicza – aktywistę, prawnika i działacza społecznego związanego z ruchem lokatorskim – oraz Bartłomieja Wróblewskiego, który ma zostać zgłoszony przez PiS. Wróblewski jest posłem Prawa i Sprawiedliwości i jednym z sygnatariuszy wniosku o niemal całkowitą delegalizację aborcji w Polsce do Trybunału Konstytucyjnego.

Popularne

Do góry