Polska

Związki zawodowe: „Dalsze negocjacje z rządem w ramach Umowy Społecznej są bezzasadne”

wPunkt
Związki zawodowe: „Dalsze negocjacje z rządem w ramach Umowy Społecznej są bezzasadne”

„Strona związków zawodowych uznaje kontynuację negocjacji w ramach Umowy społecznej za bezzasadne i nieuzasadnione” – ogłaszają związki zawodowe

fot. flickr drabipkany

„Reprezentatywne centralne związkowe: Forum Związków Zawodowych, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych z oburzeniem przyjęły wiadomość o jednostronnym zerwaniu negocjacji nad „Umową Społeczną” przez stronę rządową” – czytamy we wspólnym stanowisku organizacji związkowych przesłanym PAP i opatrzonym datą 24 maja.

Według tego stanowiska, strona rządowa „mimo braku uzgodnienia w jakimkolwiek z tematów w poszczególnych obszarach wspólnie ustalanych w ramach zawartej Umowy” skierowała na ścieżkę legislacyjną projekt nowelizacji m.in. Kodeksu pracy oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy obejmujący swoim zakresem uregulowania wykonywania pracy zdalnej.

„Strona rządowa mając świadomość generalnych rozbieżności stanowisk co do wyżej wskazanych propozycji oraz braku uzgodnień w pozostałych obszarach usiłuje siłą wprowadzić własne uregulowania nie bacząc na strony dialogu tworząc jednocześnie bezprecedensowe pole konfliktu” – podkreślono w stanowisku organizacji związkowych.

„Mając na uwadze powyższe strona związków zawodowych uznaje kontynuację negocjacji w ramach Umowy społecznej za bezzasadne i nieuzasadnione” – głosi stanowisko.

kos/ par/pap

Popularne

Do góry