Polska

Związkowcy zapraszają na konferencję o zielonej transformacji

wPunkt
Związkowcy zapraszają na konferencję o zielonej transformacji

Fundacja im. Friedricha Eberta, Centrum im. Ignacego Daszyńskiego i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych i rozpoczynają otwarty nabór uczestników i uczestniczek seminarium „Rola związków zawodowych w realizacji Zielonego Ładu”

fot. fb / opzz

Fundacja im. Friedricha Eberta, Centrum im. Ignacego Daszyńskiego i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych i rozpoczynają otwarty nabór uczestników i uczestniczek seminarium „Rola związków zawodowych w realizacji Zielonego Ładu

Klimatyczne Porozumienie Paryskie oraz unijna polityka Europejskiego Zielonego Ładu wraz z pakietem Fit-for-55 stanowi poważne wyzwanie dla polskiej gospodarki oraz dla pracowników, w szczególności tych zatrudnionych w sektorze węgla kamiennego i brunatnego, energetyce oraz przemyśle energochłonnym. W tym kontekście Centrum im. Ignacego Daszyńskiego wraz z Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych oraz z Fundacją im. Friedricha Eberta, uruchamiają projekt ukierunkowany na aktywne włączenie związków zawodowych OPZZ w politykę klimatyczną oraz proces sprawiedliwej transformacji (just trasition), uwzględniające interesy pracowników.

Pierwszym elementem projektu będzie seminarium przeznaczone dla osób zajmujących się naukowo/zawodowo transformacją energetyczną, zielonym ładem i/lub związkami zawodowymi. Seminarium otwarte jest również dla aktywistów i aktywistek, chcących pogłębić swoją wiedzę o powyższej tematyce.

Liczba osób uczestniczących w seminarium jest ograniczona. Przy wyborze osób uczestniczących będą decydować następujące czynniki:

  • Wiedza na temat bieżącej polityki klimatycznej, gospodarczej (w tym energetycznej) i społecznej w UE oraz w Polsce
  • Znajomości stosunków pracy w Polsce, w tym funkcjonowania związków zawodowych
  • Znajomość języka angielskiego.

Do dodatkowych atutów należeć:

  • członkostwo w związku zawodowym
  • działalność na rzecz organizacji pozarządowej
  • członkostwo w lewicowej partii politycznej lub działalność na rzecz organizacji odwołującej się do wartości socjaldemokratycznych
  • znajomość innego języka obcego

Seminarium odbędzie się w IV kwartale 2022 roku i będzie miało charakter zamkniętej sesji wyjazdowej. Udział w warsztatach jest oczywiście bezpłatny.

KWESTIONARIUSZ – Kwestionariusz warsztaty Zielony Ład  

Na zgłoszenia czekamy do 15. września.

Popularne

Do góry