Raporty

Co migracja zarobkowa Ukraińców oznacza dla Polski?

wPunkt
Co migracja zarobkowa Ukraińców oznacza dla Polski?
fot. straż graniczna

W ostatnich latach Polska i Ukraina stają się ze sobą coraz bardziej związane z powodu bezprecedensowej migracji zarobkowej Ukraińców do Polski, która znacząco zmieniła poziom relacji pomiędzy Polakami i Ukraińcami.  Badanie opinii publicznej, przeprowadzone przez Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu, ukraiński think tank Ukrainian Prism oraz warszawskie i kijowskie biura Fundacji im. F. Eberta ukazują jak w tej nowej rzeczywistości wzajemnie postrzegają się Ukraińcy i Polacy, jakie wśród nich funkcjonują stereotypy i jakie mają względem siebie skojarzenia.

Badanie ukazuje również odbiór przez przedstawicieli obu społeczeństw sytuacji politycznej i ekonomicznej w obu państwach i ich wzajemne oceny również wobec takich zagadnień jak bezpieczeństwo czy sporne kwestie polityczne. Doświadczenia związane ze znaczącą migracją zarobkową z Ukrainy do Polski w ostatnich latach w dużym stopniu ukształtowały interakcje między Polakami a Ukraińcami. Ten ruch ludzi w poszukiwaniu możliwości zatrudnienia, który jest skutkiem zarówno czynników zachęcających (możliwośći pracy w Polsce), jak i zniechęcających (problemy z pracą – w wyniku recesji gospodarczej – w Ukrainie) oraz złagodzenia przepisów dotyczących migracji do Polski dla obywateli Ukrainy, zadziałał tylko w  jednym kierunku. Wielu Ukraińców przenosi się do Polski, by znaleźć zatrudnienie. Ich pobyt w sąsiednim kraju jest często krótkoterminowy i związany z zatrudnieniem sezonowym. Jednakże coraz więcej Ukraińców pozostaje w Polsce przez dłuższy czas, często sprowadzając rodzinę.

W rezultacie większość interakcji, które zachodzą między Polakami a Ukraińcami odbywa się w Polsce i w miejscach pracy. Pomimo odnotowanego czasowego spadku ukraińskiej migracji do Polski z powodu pandemii COVID-19, prognozuje się, że liczba ukraińskich migrantów będzie rosnąć po ustąpieniu pandemii. Badania wykazały, że pośród Ukraińców, którzy nigdy nie byli w Polsce, ponad połowa chciałaby odwiedzić ją w przyszłości.

Wyniki niniejszego badania stawiają ważne pytania na temat potencjalnych ukrytych zagrożeń w  sytuacji tej asymetrycznej relacji. Co więcej, powinniśmy pozostać świadomi możliwości wytwarzania się równoległej rzeczywistości, która często towarzyszy przypływowi i obecności migrantów w kraju goszczącym.

RAPORT JEST DOSTĘPNY TUTAJ.

Popularne

Do góry