Raporty

Państwo dobrobytu wobec zmian demograficznych

wPunkt
Państwo dobrobytu wobec zmian demograficznych

W raporcie, autorzy Rafał Bakalarczyk i Przemysław Potocki starają się poszerzyć perspektywę dyskusji demograficznej, przesuwając akcenty, jeśli chodzi o problemy wymagające refleksji i rozwiązania. Proponują zarys holistycznej perspektywy reform stojących przed instytucjami (zwłaszcza publicznymi) państwa dobrobytu.

Nie jest celem autorów ustawianie się w kontrze do podjętych już rządowych wysiłków, lecz pokazanie innego podejścia do tej tematyki. Po pierwsze, chcą spojrzeć na demografię nie tylko pod kątem spadku ludności i utrzymujących się niepokojąco niskich wskaźników dzietności, ale także dostrzec potrzeby i problemy, jakie wynikają ze zmiany struktury wiekowej i relacji ilościowo-jakościowych między pokoleniami. Liczy się więc nie tylko wielkość populacji, ale i struktura oraz społeczne relacje. Po drugie pokazują, że zmiany i wyzwania demograficzne warunkują pojawiające się lub pogłębiające podziały i problemy, których skala jest zróżnicowana w aspekcie wiekowym, instytucjonalnym oraz przestrzennym. Raport jest zatem uwrażliwiony na nowe wymiary wykluczenia, czy nierówności.

CAŁOŚĆ RAPORTU DOSTĘPNA TUTAJ.

Popularne

Do góry