Raporty

Pęknięte pokolenie rewolucjonistów? Młodzi w Polsce w 2021 roku

wPunkt
Pęknięte pokolenie rewolucjonistów? Młodzi w Polsce w 2021 roku

„Raport pokazał pęknięcie między poglądami i postawami życiowymi młodych kobiet i mężczyzn” – czytamy.

fot. unsplash

Młodzi czują się niezrozumiani i ignorowani przez starsze pokolenie. Realizacja aspiracji edukacyjnych jest traktowana przez większość z nich jako warunek konieczny uzyskania dobrej pozycji startowej na rynku pracy„-  piszą autorzy raportu Młodzi wobec sytuacji w Polsce w 2021 roku.

Pokolenie Z nie jest jednorodne – istnieją dwa czynniki, które w największym stopniu różnicują opinie i postawy badanych osób w wieku 18–24 lat: płeć i poglądy polityczne

– przeczytamy w raporcie dr Bartosza Machalicy i dr Przemysława Potockiego wykonanym dla socjaldemokratycznej Fundacji im. Friedricha Eberta.

„Młodzi czują się niezrozumiani i ignorowani przez starsze pokolenie, w tym przez obecny rząd (i, w domyśle,
przez poprzednie rządy, jak wynika z międzypokoleniowego przekazu, który otrzymują od rodziców)” – czytamy.

„Raport pokazał pęknięcie między poglądami i postawami życiowymi młodych kobiet i mężczyzn. Dotyczy ono
nie tylko sfery opisywanej w dyskursie publicystycznym jako „światopoglądowa” lub „obyczajowa”, ale również obejmuje postrzeganie funkcji państwa i własnej pozycji na rynku pracy” – piszą autorzy.

Autorzy raportu przestrzegają jednak, że „zaangażowani wojownicy/wojowniczki: zamieszkują duże miasta, odznaczają się wysokim poziomem wiedzy politycznej, rozbudowanymi aspiracjami edukacyjnymi i zawodowymi”. Zwracają uwagę na młodych „zdystansowanych”, którzy rozważają emigrację zarobkową, charakteryzują się podwyższonym
poziomem lęku społecznego oraz są apolityczni i nie są ukierunkowani na słuchanie autorytetów.

Dodają, iż „zamknięte na świat” młode osoby mieszkają w małych lub średnich miastach, jest im bliższy tradycyjny system wartości, nie angażują się w protesty oraz są skupieni na pracy.

CAŁOŚĆ RAPORTU DOSTĘPNA TUTAJ.

Popularne

Do góry