Świat

Bayer zawiesza działalność gospodarczą w Rosji i Białorusi

wPunkt
Bayer zawiesza działalność gospodarczą w Rosji i Białorusi

Bayer „ma nadzieję, że ukraińscy rolnicy będą w stanie zabezpieczyć zbiory w 2022 r.”. „Jesteśmy gotowi udzielić im wsparcia, ponieważ czas na sadzenie kończy się już za kilka tygodni” – dodano.

fot. bayer polska

W odpowiedzi na inwazję Rosji na Ukrainę, firma Bayer wstrzymała wszelkie wydatki w Rosji i na Białorusi, które nie są związane z dostarczaniem niezbędnych produktów dla zdrowia i rolnictwa – oświadczył w poniedziałek Bayer.

Bayer podjął decyzję o wstrzymaniu wszelkiej działalności gospodarczej w Rosji i na Białorusi. Postanowił zawiesić „wszelkie działania reklamowe i inne działania promocyjne”. Ponadto spółka „wstrzyma na czas nieokreślony projekty inwestycji kapitałowych i nie będzie podejmować jakichkolwiek przedsięwzięć biznesowych”.

Spółka podkreśliła, że zapewni „stały dostęp do produktów zdrowotnych i rolnych”. Ponadto poinformowała, że w sezonie wegetacyjnym 2022 przekazała już rolnikom w Rosji niezbędne środki produkcji rolnej, aby zmniejszyć dodatkową presję na światowy system żywnościowy”. Dodała, że będzie uważnie monitorować sytuację polityczną, a decyzje dotyczące dostaw na rok 2023 i kolejne lata podejmie w późniejszym terminie. Zastrzeżono, że decyzje takie będą zależeć od tego, „czy Rosja zaprzestanie niesprowokowanych ataków na Ukrainę i powróci na drogę międzynarodowej dyplomacji i pokoju”.

Firma odniosła się do presji dotyczącej wstrzymania dostaw wszystkich jej produktów do Rosji i do Białorusi: „rozumiemy te obawy, gdyż wojna budzi moralne i etyczne wątpliwości każdej firmy”. „Odebranie ludności cywilnej dostępu do niezbędnych produktów medycznych i rolnych – takich jak leków przeciwnowotworowych i kardiologicznych, produktów zdrowotnych dla kobiet w ciąży i dzieci oraz nasion do uprawy żywności – spowodowałoby jedynie zwielokrotnienie trwającego żniwa wojny” – napisano w stanowisku spółki.

Przypomniano, że w niedawnym oświadczeniu w sprawie inwazji na Ukrainę ministrowie rolnictwa państw G7 wyraźnie stwierdzili, że jakikolwiek wzrost cen żywności i niestabilność na rynkach międzynarodowych mogą zagrozić bezpieczeństwu żywnościowemu i żywieniu w skali globalnej, a w szczególności dotknąć najbardziej bezbronnych.

„Zaopatrując rolników na całym świecie, chcemy wspierać ochronę łańcuchów dostaw żywności przed dalszymi zakłóceniami i pomóc w zapobieganiu temu, co może stać się bezprecedensowym kryzysem żywnościowym” – zauważono.

Przedsiębiorstwo wyjaśniło, że jego „nasiona i środki produkcji rolnej są gotowe do sezonu sadzenia dla rolników w Ukrainie”. Bayer „ma nadzieję, że ukraińscy rolnicy będą w stanie zabezpieczyć zbiory w 2022 r.”. „Jesteśmy gotowi udzielić im wsparcia, ponieważ czas na sadzenie kończy się już za kilka tygodni” – dodano.

Bayer zwrócił uwagę w oświadczeniu na pomoc humanitarną, którą przedsięwzięła firma. Poinformowano, że spółka utworzyła Fundusz Pomocy Ofiarom Katastrofy (Disaster Relief Fund), zapewnia pomoc medyczną i finansową dla ukraińskich pacjentów. Ponadto pracownicy Bayera przekazują darowizny na rzecz Czerwonego Krzyża.

Bayer AG jest niemiecką firmą farmaceutyczną, jedną z największych na świecie, zajmującą się naukami przyrodniczymi. Do obszarów działalności firmy Bayer należą: farmaceutyki, produkty ochrony zdrowia, chemia rolnicza, nasiona i produkty biotechnologiczne. Firma wchodzi w skład indeksu giełdowego Euro Stoxx. Została założona w 1863 roku przez Friedricha Bayera i Johanna Friedricha Weskotta. Siedziba spółki znajduje się w Leverkusen w pobliżu Kolonii.

24 lutego Rosja rozpoczęła wspieraną przez Białoruś inwazję na Ukrainę; wcześniej Federacja Rosyjska uznała niepodległość dwóch separatystycznych „republik” znajdujących się na wschodzie Ukrainy. W związku z napaścią na Ukrainę wiele państw i przedsiębiorstw na świecie nałożyło na Rosję sankcje gospodarcze i polityczne.

neh/ mmu/pap

Popularne

Do góry