Świat

Europa zbroi się przeciwko praniu pieniędzy

wPunkt
Europa zbroi się przeciwko praniu pieniędzy
FOT. S&D

W dniu dzisiejszym grupa Postępowego Sojusz Socjalistów i Demokratów (S&D) w Parlamencie Europejskim z zadowoleniem ogłosiła, że dokonano wyboru lokalizacji dla siedziby Europejskiej Agencji ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, znanej pod skrótem AMLA. Ten krok stanowi kulminacyjny element wdrażania nowego systemu, który ma na celu radykalną zmianę obecnych zasad i mechanizmów działania w celu zapobiegania skandalom finansowym, które zbyt często wstrząsały Europą w ostatnich latach. Nowa agencja jest postrzegana jako kluczowy element tego systemu, a jej działanie jest z niecierpliwością oczekiwane.

Pedro Marques, negocjator S&D ds. AMLA w Komisji do spraw Gospodarczych i Monetarnych (ECON), podkreślił znaczenie niedawnych działań:

„Kilka tygodni temu z wielkim entuzjazmem witamy przełomowe porozumienie dotyczące nowego unijnego prawodawstwa przeciwdziałającego praniu pieniędzy. Była to dobra wiadomość dla obywateli i przedsiębiorstw, ale zła dla oligarchów i terrorystów. Dzisiaj podjęliśmy decyzję o miejscu dla nowej agencji, która będzie odgrywać centralną rolę w tym systemie, dysponując szerokimi i mocnymi uprawnieniami nadzorczymi i koordynacyjnymi.

Wybór Frankfurtu jako siedziby AMLA oznacza, że teraz wszystko jest gotowe do rozpoczęcia organizowania wszystkich praktycznych aspektów jej działalności. Agencja ma rozpocząć swoją działalność jeszcze w tym roku. Liczne skandale finansowe ostatnich lat, w tym te dotyczące Danske Banku, Credit Suisse, czy tzw. Cyprus Confidential Files, pokazały, jak bardzo Europa potrzebuje takiej instytucji. S&D z niecierpliwością oczekuje na jej jak najszybsze uruchomienie.”

Paul Tang, negocjator S&D ds. AMLA w Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE), odniósł się do historycznego charakteru tej decyzji:

„Dzisiejsza decyzja jest historyczna, gdyż po raz pierwszy siedziba agencji UE została wybrana w demokratyczny sposób, przez wspólne publiczne wysłuchania i głosowanie Parlamentu Europejskiego oraz państw członkowskich UE. Skrupulatna kontrola Parlamentu Europejskiego zapewniła wiarygodny wynik.

Ta agencja zapewni, że przestępcy finansowi nie będą już mogli prać swoich pieniędzy poprzez nabywanie drogich samochodów, jachtów i prywatnych samolotów. Będzie to oznaczało, że dla najbogatszych i najpotężniejszych osób inwestowanie w UE bez odpowiednich kontroli oraz omijanie sankcji staną się znacznie trudniejsze. Kluczowe jest zatem, że siedziba została wybrana w przejrzysty sposób, opierając się na wspólnych kryteriach, takich jak dotychczasowe działania przeciwko praniu pieniędzy.”

Kluczowe kompetencje AMLA

Kluczowe kompetencje Europejskiej Agencji ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (AMLA) obejmują:

– Bezpośredni nadzór nad podmiotami, w tym dostawcami usług związanych z kryptoaktywami;

– Silne uprawnienia do interwencji w przypadku zaniedbań nadzorczych i przejęcia zadań nadzorczych lub inicjowania procedur naruszenia prawa Unii;

– Wspieranie jednostek wywiadu finansowego i koordynowanie ich pracy, zwłaszcza poprzez wspieranie wspólnej analizy;

– Możliwość rozstrzygania sporów z wiążącym skutkiem między nadzorcami finansowymi oraz pełnienie roli mediatora między nadzorcami niefinansowymi;

– Nadzór nad sektorem niefinansowym, w tym uprawnienia do działania w przypadkach zaniedbań przez krajowych nadzorców.

AMLA nie jest tylko kolejną biurokratyczną instytucją, lecz kluczowym elementem w walce z praniem pieniędzy na skalę europejską. Jej zadania i uprawnienia są bezpośrednią odpowiedzią na luki w obecnym systemie, które umożliwiały przestępczym sieciom finansowym omijanie dotychczasowych mechanizmów kontroli. Wskazuje to na zdecydowaną zmianę podejścia w europejskiej polityce finansowej, kładąc większy nacisk na bezpośredni nadzór i koordynację działań na poziomie Unii.

Popularne

Do góry