Świat

Komisja Europejska zawiesza współpracę transgraniczną i transnarodową z Rosją i Białorusią

wPunkt
Komisja Europejska zawiesza współpracę transgraniczną i transnarodową z Rosją i Białorusią

Oznacza to m.in. brak dalszych płatności na rzecz Rosji czy Białorusi.

fot. redakcja

W następstwie rosyjskiej agresji wojskowej na Ukrainę, Komisja Europejska zawiesiła współpracę z Rosją i jej sojuszniczką Białorusią w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (ENI CBC).

Oznacza to m.in. brak dalszych płatności na rzecz Rosji czy Białorusi. Zawieszenie ma natychmiastowy skutek dla dziewięciu programów ENI CBC obejmujących Rosję i Białoruś oraz dla ponadnarodowego programu dotyczącego regionu Morza Bałtyckiego w latach 2014-2020.

Całkowite finansowanie UE dla ośmiu programów z Rosją wynosi 178 mln euro, podczas gdy całkowite finansowanie UE dla dwóch programów z Białorusią wynosi 257 mln euro. Rozporządzenie w sprawie programu współpracy ENI przewiduje ich zawieszenie w przypadku naruszenia prawa międzynarodowego, praw człowieka, zasad demokratycznych i praworządności.

Zawieszona jest również współpraca z obydwoma krajami w programach w ramach nowego okresu programowania 2021-2027.

„Rosyjska agresja militarna jest rażącym naruszeniem Karty Narodów Zjednoczonych, prawa międzynarodowego i porządku opartego na zasadach. Zawieszenie wszystkich transgranicznych i transnarodowych programów i płatności na rzecz Rosji i Białorusi, a jednocześnie wzmocnienie wsparcia dla Ukrainy jest konkretnym wyrazem solidarności europejskiej i polityki spójności z narodem ukraińskim” – powiedziała komisarz UE ds. spójności i reform Elisa Ferreira.

Jednocześnie KE pilnie bada prawne i operacyjne możliwości wzmocnienia istniejących programów współpracy transgranicznej między krajami UE (Polska, Węgry, Rumunia, Słowacja) a Ukrainą, a także udziału Ukrainy w programach.

Dzięki ponad tysiącu istniejących partnerstw między władzami regionalnymi i lokalnymi regionów przygranicznych UE i Ukrainy, programy oferują możliwości szybkiego i skutecznego wsparcia dla Ukrainy, w tym dla uchodźców.

luo/ ap/pap

Popularne

Do góry