Świat

Parlament Europejski walczy o niezależność mediów

wPunkt
Parlament Europejski walczy o niezależność mediów
European Parliament

W obliczu narastających wyzwań i zagrożeń dla wolności mediów oraz ich stabilności finansowej Parlament Europejski podjął kroki, aby wzmocnić przejrzystość i niezależność mediów na terenie Unii. W świetle przyjętego stanowiska dotyczącego Europejskiego Aktu o Wolności Mediów posłowie zdecydowanie wyrażają swoje poparcie dla pluralizmu mediów oraz ochrony ich niezależności przed ingerencją na różnych płaszczyznach: rządowej, politycznej, ekonomicznej i prywatnej.

W centrum uwagi posłów znalazła się kwestia zakazania wszelkich form ingerencji w decyzje redakcyjne mediów oraz ochrona dziennikarzy przed zewnętrzną presją, która może przybierać formę wymuszania ujawnienia źródeł informacji czy dostępu do zaszyfrowanych treści na ich urządzeniach. Parlament podkreśla, że stosowanie programów szpiegowskich wobec dziennikarzy może być uzasadnione jedynie w skrajnych przypadkach, takich jak śledztwa w sprawach terroryzmu czy handlu ludźmi, i wymaga indywidualnej oceny oraz nadzoru sądowego.

W kierunku pełnej przejrzystości

Przejrzystość własności mediów stała się kolejnym punktem zainteresowania Parlamentu, który pragnie zobowiązać wszystkie podmioty medialne, w tym mikroprzedsiębiorstwa, do ujawniania informacji dotyczących ich struktury własnościowej. Co więcej, posłowie pragną, aby media, w tym platformy online i wyszukiwarki internetowe, informowały o środkach finansowych uzyskiwanych z reklamy państwowej oraz wsparciu, które otrzymują od państwa, również od tych spoza Unii.

Decyzje platform internetowych pod lupą

W kontekście decyzji dotyczących moderowania treści przez duże platformy online Parlament wyraża swoje zaniepokojenie potencjalnym naruszeniem wolności mediów. Posłowie postulują wprowadzenie mechanizmu zarządzania decyzjami o usuwaniu treści, który zapewniłby, że media otrzymają informację o zamiarze usunięcia ich treści lub ograniczenia dostępu do nich, a także 24-godzinny okres na reakcję na taką decyzję.

Zapewnienie stabilności finansowej

Stabilność finansowa mediów jest kolejnym kluczowym elementem, który znalazł się w centrum uwagi posłów. Parlament wyraża swoje poparcie dla zapewnienia mediom odpowiedniego, trwałego i przewidywalnego finansowania z wieloletnich budżetów, jednocześnie starając się zapobiec ich uzależnieniu od reklamy państwowej poprzez wprowadzenie limitu na reklamę publiczną.

W stronę niezależności: Europejska Rada ds. Usług Medialnych

Parlament pragnie również, aby nowo utworzona Europejska Rada ds. Usług Medialnych była prawnie i funkcjonalnie niezależna od Komisji Europejskiej, działając niezależnie i będąc wspierana przez grupę doradczą niezależnych ekspertów reprezentujących media i społeczeństwo obywatelskie.

W obliczu globalnych wyzwań dotyczących wolności prasy, Parlament Europejski podejmuje ważne kroki legislacyjne, aby chronić różnorodność i wolność krajobrazu medialnego oraz dziennikarzy w Europie. Kolejne kroki, które zostaną podjęte po przyjęciu stanowiska w sprawie aktu o wolności mediów, mogą otworzyć drogę do negocjacji z Radą i kształtowania ostatecznej formy aktu, odpowiadając jednocześnie na żądania obywateli wyrażone w konkluzjach Konferencji w sprawie przyszłości Europy.

ep/jm

Popularne

Do góry