Świat

UE chce położyć kres bezkarności za niebezpieczną jazdę

wPunkt
UE chce położyć kres bezkarności za niebezpieczną jazdę
fot. Pexels

W ostatnich latach obserwujemy niepokojący wzrost liczby wypadków drogowych w całej Unii Europejskiej, co skłoniło Parlament Europejski do podjęcia zdecydowanych działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Kluczowym elementem tych działań jest nowa inicjatywa, która zakłada, że kara pozbawienia prawa jazdy za niebezpieczną jazdę będzie miała zastosowanie w całej UE, niezależnie od tego, w którym kraju członkowskim kierowca został ukarany. Ta zmiana ma na celu wyeliminowanie luki prawnej, która pozwalała kierowcom pozbawionym prawa jazdy w jednym kraju na kontynuowanie jazdy w innym.

Do tej pory, jeśli kierowca stracił prawo jazdy w jednym państwie członkowskim z powodu wykroczenia drogowego, takiego jak nadmierna prędkość czy jazda pod wpływem alkoholu, sankcja ta nie miała automatycznego wpływu na jego możliwość prowadzenia pojazdu w innych krajach Unii. Nowe regulacje zmierzają do zmiany tego stanu rzeczy, wprowadzając system, który będzie wymagał, aby informacje o pozbawieniu prawa jazdy były dzielone między wszystkimi krajami członkowskimi.

Parlament Europejski proponuje także rozszerzenie listy poważnych wykroczeń drogowych, które mogą prowadzić do utraty prawa jazdy. Wśród nich znajdzie się jazda bez ważnego prawa jazdy oraz przekroczenie prędkości o 50 km/h powyżej dopuszczalnego limitu, a także niższe limity prędkości dla obszarów mieszkalnych, co oznacza, że przekroczenie prędkości o 30 km/h na tych drogach również będzie traktowane jako poważne wykroczenie.

Wprowadzone zostaną również jasne terminy egzekwowania decyzji o zakazie prowadzenia pojazdów. Państwa członkowskie będą miały dziesięć dni roboczych na wzajemne informowanie się o decyzjach dotyczących dyskwalifikacji kierowców, a następnie kolejne 15 dni roboczych na podjęcie decyzji, czy zakaz będzie obowiązywał w całej UE. Kierowcy mają być informowani o ostatecznej decyzji w ciągu siedmiu dni roboczych.

Europoseł sprawozdawca z grupy S&D Petar Vitanov podkreślił, że celem dyrektywy jest nie tylko zmniejszenie liczby wypadków drogowych, ale także podniesienie świadomości społecznej na temat odpowiedzialnej jazdy. Jest to krok w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego i promowania kultury przestrzegania przepisów drogowych.

Projekt przepisów w sprawie ogólnounijnego skutku niektórych zakazów prowadzenia pojazdów został przyjęty 372 głosami do 220 przy 43 głosach wstrzymujących się. Parlament zakończył teraz pierwsze czytanie, a ponieważ Rada nie przyjęła jeszcze swojego stanowiska, nowy Parlament, który zostanie wybrany w czerwcu 2024 r., będzie kontynuował prace nad tą ustawą. Przyjęcie tych przepisów może znacząco wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa drogowego w UE, zapewniając jednolite zasady i eliminując możliwość unikania odpowiedzialności przez kierowców.

W kontekście szerszego pakietu bezpieczeństwa ruchu drogowego nowe przepisy stanowią ważny element strategii mającej na celu osiągnięcie wizji „zerowej liczby ofiar śmiertelnych” na drogach Unii Europejskiej do 2050 roku. Projekt zawiera również przepisy dotyczące transgranicznej wymiany informacji o wykroczeniach drogowych, które są obecnie przedmiotem negocjacji z Radą. Ostatecznym celem jest stworzenie bezpieczniejszego środowiska drogowego, w którym każdy uczestnik ruchu jest odpowiedzialny za swoje działania i przestrzega przepisów, aby chronić życie swoje i innych.

pe/jm

Popularne

Do góry