Świat

Unia Europejska: Czy Polska utraci część praw członkowskich?

wPunkt
Unia Europejska: Czy Polska utraci część praw członkowskich?

Przedstawiony przez Juana Lopeza Aguilara raport opisuje naruszenia praworządności, rozpoczynając od roku 2016

FOT FLICKR

25 maja Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) przedstawiła w Parlamencie Europejskim raport poruszający kwestie praworządności w Polsce. Wskazane zostało rażące naruszenie zasad państwa prawa i wezwano do podjęcia zdecydowanych działań wobec polskiego rządu.

Przedstawiony przez Juana Lopeza Aguilara raport opisuje naruszenia praworządności, rozpoczynając od roku 2016, kiedy ówczesna premier Beata Szydło odmówiła opublikowania wyroków Trybunału Konstytucyjnego, a także problematyczne zmiany wobec Sądu Najwyższego oraz Krajowej Rady Sądownictwa. Ujęte zostały także najnowsze wydarzenia, takie jak tzw. ustawa kagańcowa, kontrowersje i problemy wynikające z legalności zaplanowanych na 10 maja wyborów prezydenckich, przekazanie danych osobowych nieposiadającej uprawnień Poczcie Polskiej czy cenzurę Listy Przebojów Trójki.

Zdecydowana większość europosłów wyraziła niepokój związany z sytuacją w Polsce i wskazała, że dalsze działanie wbrew zasadom państwa prawa mogą zagrozić wartościom i strukturom na których zbudowana jest Unia Europejska. Do sytuacji odniosła się także polska europosłanka Sylwia Spurek, która w swojej wypowiedzi wskazała m.in. na ograniczanie swobód obywatelskich czy zagrożenie dla praw człowieka w postaci stref wolnych od LGBT.

Autorzy raportu proponują podjęcie akcji wobec Polski w postaci dalszej aplikacji Artykułu 7. Traktatu o Unii Europejskiej, który polega na zawieszeniu niektórych praw państwa członkowskiego, w tym prawa głosu w Radzie Europejskiej.

Popularne

Do góry