Świat

Von der Leyen: „Wyrok TSUE potwierdza, że podążamy właściwą ścieżką

wPunkt
Von der Leyen: „Wyrok TSUE potwierdza, że podążamy właściwą ścieżką

„Obiecałam, że żadna sprawa nie przepadnie. I dotrzymałam tej obietnicy.” – mówiła przewodnicząca Komisji Europejskiej.

CC-BY-4.0: :copyright: European Union 2021 – Source: EP

Wyrok TSUE w sprawie mechanizmu warunkowości potwierdza, że podążamy właściwą ścieżką – oświadczyła w środę przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen po tym, jak Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że tzw. mechanizm pieniądze za praworządność jest zgodny z prawem Unii.

„Dziś (w środę) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdził ważność rozporządzenia w sprawie warunkowości. Z zadowoleniem przyjmuję te orzeczenia, które są zgodne ze stanowiskiem, którego broniły w ramach procedury Komisja, Parlament Europejski, Rada UE oraz dziesięć państw członkowskich. Trybunał uznał legalność tego ważnego narzędzia, które pozwala nam lepiej chronić budżet UE i interesy finansowe Unii przed naruszeniami zasad praworządności” – oświadczyła szefowa KE.

„Mechanizm ten zapewnia ochronę i realizację budżetu Unii zgodnie z zasadami należytego zarządzania finansami, z korzyścią dla wszystkich obywateli Europy. Komisja przeanalizuje teraz dokładnie uzasadnienie wyroków i ich możliwy wpływ na dalsze kroki, jakie podejmiemy na mocy tego rozporządzenia. (…) W kolejnych tygodniach przyjmiemy wytyczne, które doprecyzują, w jaki sposób będziemy w praktyce stosować ten mechanizm” – zapowiedziała von der Leyen.

Poinformowała również, że KE monitoruje sytuację we wszystkich państwach członkowskich od momentu wejścia w życie rozporządzenia dot. mechanizmu warunkowości i „dogłębnie ocenia” niektóre przypadki.

„Obiecałam, że żadna sprawa nie przepadnie. I dotrzymałam tej obietnicy. W przypadku spełnienia warunków rozporządzenia będziemy działać z determinacją. Dzisiejsze wyroki potwierdzają, że jesteśmy na właściwej ścieżce” – skonkludowała przewodnicząca Komisji.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oddalił w środę wniesione przez Węgry i Polskę skargi dotyczące mechanizmu warunkowości, który uzależnia korzystanie z finansowania z budżetu Unii od poszanowania przez państwa członkowskie zasad państwa prawnego.

„Mechanizm ten został przyjęty na właściwej podstawie prawnej, zachowuje spójność z procedurą ustanowioną w art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej i nie przekracza granic kompetencji przyznanych Unii, a także szanuje zasadę pewności prawa” – uznali sędziowie Trybunału.

asc/ tebe/ pap/

Popularne

Do góry