Technologia

Europejska Organizacja Badań Jądrowych zawiesza współpracę z Rosją

wPunkt
Europejska Organizacja Badań Jądrowych zawiesza współpracę z Rosją

Obecnie krajami członkowskimi CERN są 23 państwa, w tym Polska. Rosja miała status obserwatora i został on właśnie zawieszony.

fot. home.cern

Europejska Organizacja Badań Jądrowych (CERN) oświadczyła, że z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę zawiesza status Rosji jako obserwatora i wstrzymuje część współpracy. Do CERN należy m.in. największy na świecie akcelerator cząstek: Wielki Zderzacz Hadronów.

Organizacja CERN została utworzona w 1954 roku w celu pokojowej współpracy pomiędzy narodami po II wojnie światowej. Obecnie krajami członkowskimi CERN są 23 państwa, w tym Polska. Rosja miała status obserwatora i został on właśnie zawieszony.

Na nadzwyczajnym spotkaniu Rady CERN, które odbyło się 8 marca, przyjęto uchwałę potępiającą militarną inwazję Rosji na Ukrainę, wskazując, że jest to naruszenie Artykułu 2 Karty Narodów Zjednoczonych oraz wskazano, że Ukraina jest niezależnym, niepodległym krajem i wyrażono poparcie dla jej integralności terytorialnej.

Poza wstrzymaniem statusu obserwatora dla Rosji, nie będą też akceptowani nowi współpracownicy z tego kraju. Natomiast aktualnie będą kontynuowane dotychczasowe projekty, w których biorą udział rosyjscy naukowcy. Wskazano też, że wielu naukowców rosyjskich współpracujących z CERN, potępiło atak Rosji na Ukrainę.

CERN będzie też promować inicjatywy wspierające naukowców ukraińskich i aktywność badawczą Ukrainy w dziedzinie fizyki wysokich energii. W szczególności do tej pory skontaktowano się z ukraińskimi pracownikami CERN, aby udzielić im wsparcia materialnego i psychologicznego oraz zbierane są fundusze, które zostaną przekazane ukraińskiemu biuru Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Środki te będą przeznaczone na bieżącą pomoc dla ludności taką jak pomoc medyczna, czy dystrybucja żywności i wody. CERN dołoży ze swojego budżetu kwotę równą środkom pozyskanym ze zbiórki od pracowników, wkład wniesie także Związek Pracowników CERN.

CERN zatrudnia 2600 osób personelu naukowego, technicznego i administracyjnego. Według stanu na rok 2020 współpracuje z nim blisko 11 400 osób z 76 krajów (m.in. 272 z Polski, 29 z Ukrainy, 1021 z Rosji). Ukraina jest krajem stowarzyszonym z CERN od 2016 roku.

cza/ ekr/pap

Popularne

Do góry